Šur (jõgi udmurdi mütoloogias)

Šur (udmurdi Шур, 'jõgi'), jõgi udmurdi mütoloogias. Jõgi esindab udmurtidel seost aja ja ruumi vahel, see ühendab ülemist, keskmist ja alumist maailma, toimib piirina maise ja alumise maailma vahel. Lahkunu hing läks mööda jõge allavoolu ja lahkunu pääses jõge ületades järgmisse maailma. Udmurtide uskumustes on igal jõel oma vetehaldjast omanik (vumurt / vu kuzo), kes võib olla nii hea kui ka kuri. Talle tuuakse ohvreid. Kevadise jäämineku ajal toimub jää ärasaatmise riitus (jö keljan) ja vumurtil palutakse olla armuline, kasta niite ja põlde, mitte uputada inimesi ja kariloomi, mitte lõhkuda sildu. Veehaldja meelitamiseks lastakse jõkke kaasavõetud toidud ja joogid, seejärel lõbutsetakse jõe ääres. Jõge või oja ületades ütles udmurt: „Olgu sinu tee kerge. Ära ole minu peale pahane ja ma tänan sind selle eest, et mind kaitsed ja hoiad puhtana“. Vihmakutsumise riituse (zor kuroni) ajal tõugati üksteist jõkke, paiguti ohverdati oinas, teisal kasteti jõkke must kana või lammas. Pulmakombestik sisaldas pruudi vettekastmist: noor abielunaine juhatati jõe äärde, kust kogukond vett võttis, kuid enne vee võtmist pani ta vetehaldja jaoks vette võileiva. Seejärel piserdati riitusel osalejaid veega. Suvel aga, tavaliselt heinateo esimesel päeval, viidi läbi naise vettekastmise riitus, millega naine pidi veekogule omaseks saama. Pärast suplemist kostitas naine riitusel osalenuid kumõška (kumõssipuskar) ja pirukatega. Suvisel pööriajal (invožo) oli keelatud keskpäeval jões supelda ja pesu pesta, jõe ääres karjuda ja mürgeldada.

Usuti, et jõevesi leevendab haigusi, seetõttu valati jõe ääres jõeveega üle neid, kellel oli kestvamaid vaevusi; kui taevaminemispühal vett õnnistati, kastsid mõned tõbised ennast jõkke ja jätsid seejärel oma riided vette; sügeliste puhul käidi suurel neljapäeval saunas ja seejärel visati saunavihad jõkke, et jääminek viiks koos nendega ära ka haiguse.

Allikas: tangyra.ru/etno/info/shur.html

Detsember, 2022

Vaata lisaks:

Allikas udmurdi uskumustes
Vesi udmurdi maailmapildis
Invu (taevavesi udmurdi usundis)
Vumurt / Vu kuźo (veehaldjas udmurdi mütoloogias)
Vožod (udmurdi kurjad veevaimud)