Vesi udmurdi maailmapildis

Vesi (udmurdi ва/ву) esineb udmurtide dihhotoomses või ka trihhotoomses maailmajaotuses kolmel tajutasandil.

– Kosmiline vesi asub väljaspool maist ja taevast maailma. Selles ujub tohutu kala ja kala seljas on härg, kes hoiab oma sarvedel lamedat maad – kui ta pead raputab, siis tekivad maavärinad.

– Taevane vesi (инву) on palvete ajal maa peale laskuv taeva õnnistus.

– Maapealne vesi on jõgi (шур), mille puhul iga jõe ülemjooks (шур выллань), alamjooks (шур уллань) ja välispoolsusse jääv ruum ühendavad ja samaaegselt eraldavad ülemise, keskmise ja alumise mailma.

Allikas: tangyra.ru/etno/info/voda.html

Jaanuar, 2023

Vaata lisaks:

Allikas udmurdi uskumustes
Invu (taevavesi udmurdi usundis)
Šur (jõgi udmurdi mütoloogias)