As-yah-Toorum / As-iki / As-oyka (Obi alamjooksu peremees)

As-yah-Toorum ('Obi rahva toorum') ehk handi As-iki või mansi As-oyka (mõlemad 'Obi vanamees'), Obi alamjooksu peremeesjumalus. Ka teda on peetud Numi-Toorumi vanimaks pojaks (niisamuti nagu Polum-Toorumit). Ta elas pitsilises majas, mis oli tehtud väikeste kalade soomustest ning saatis Obi ja selle lisajõgedesse kalasid, samuti valitses ta karusloomasid. As-yah-Toorum võis võtta kajaka, valgel hobusel sõitva mehe või ka mingi koletise kuju.

Allikad: hmao.kaisa.ru; culture.wikireading.ru

Detsember, 2022

Vaata lisaks:

Ai-As-Toorum (peremeesvaim Obi ülemjooksul)
Aut-otõr (Obi suudmeala peremeesvaim)
Numi-Toorum (obiugrilaste kõrgeim jumalus)
Polum-Toorum (Pelõmi jõe peremeesvaim)