Polum-Toorum (Pelõmi jõe peremeesvaim)

Polum-Toorum (ka Polum-oyka, Tapal-oyka), jumal Numi-Toorumi vanim poeg, osaline maailma ja inimsoo loomisel, Pelõmi (Polumi) jõe peremees. Elas oma naise ja lastega Pelõmi jões või jõe ääres. Varustas piirkonna elanikkonda kalade ja loomadega. Teda peeti Numi-Toorumile mõeldud ohvriandide edasitoimetajaks, samuti inimeste eestkostjaks oma isa ees. Ta võis ka inimestele saata või peatada haigusi.

Polum-Toorum rivaalitses oma venna Hont-Toorumiga, Ljapini (Sõgva) jõe vesikonnas asuvate alade sõjaka patrooniga. Kahe venna vahelised vaidlused käisid selle üle, et kumba neist nimetatakse toorumiks ('jumalaks'). Numi-Toorum määras poegadele katsed, kuid vennad ei jäänud teineteisele milleski alla ja said neile alluvatel aladel võrdsed õigused toorumiteks olla.

Polum-Toorum võis ennast muuta hiigelsuureks seitsmeharuliseks kaseks, mida mansid austasid veel 19. sajandil, pärimuse põhjal toodi selle puu juures Polum-Toorumile ka inimohvreid. Ka siis kui inimene kaotas meelerahu, olevat ta ise läinud selle puu juurde ja lahkunud vabatahtlikult elust. Usuti, et Polum-Toorum kutsus ta ära.

Allikad: mif-mira.ru; culture.wikireading.ru

Detsember, 2022

Vaata lisaks:

Ai-As-Toorum (peremeesvaim Obi ülemjooksul)
Aut-otõr (Obi suudmeala peremeesvaim)
Ner-Toorum ehk Ner-oyka (peremeesvaim Uurali mägedes)
As-yah-Toorum / As-iki / As-oyka (Obi alamjooksu peremees)
Numi-Toorum (obiugrilaste kõrgeim jumalus)
Kaltas-ekva (jumalanna obiugrilaste usundis)