Numi-Toorum (obiugrilaste kõrgeim jumalus)

Numi-Toorum ('ülemine jumal'), obiugrilaste (hantide ja manside) kõrgeim jumalus, kes elab seitsmekorruselise taeva ülemisel korrusel asuvas linnas. Mõnede muistendite kohaselt oli tema see, kes käskis lindudel (kauril ja punakurk-kauril) või kauriks moondunud kuradil (Kul'-ootõril) ürgmere põhjast maad otsida. Kuna pinnale toodud ja kasvama hakanud maa keerles algul vees ringi ja sellel polnud võimalik elada, viskas Numi-Toorum maa peale oma nööpidega kaunistatud vöö, mis vajutas maa oma raskusega paigale. Vööst said Uurali mäed. Numi-Toorum osaleb ka inimese loomisel, ka on tema loodud vetes elavad kalad. Mõnede müütide põhjal pole aga maa loojaks Numi-Toorum, vaid tema isa Kars-Toorum.

Numi-Toorumi epiteetideks on „valge vanamees“, „suur vanamees“, „kuldne valgus“ jm. Rahvajuttudes kujutatakse teda kuldsetes rõivastes hallipäise vanamehena, kes istub kuldsel toolil, hoiab käes kuldnupuga saua ning vaatab läbi augu maapealset elu. See auk on koht, kus kuu tõuseb, asendades öösel päikest.

Taevajumala naisena esineb sageli Kaltas-ekva (ekva = naine, eit). Tavaliselt on taevasel paaril kas kuus või seitse poega, tütardest eriti ei räägita, kuigi näiteks Kazõmi jõe haldjat Kassum-imi peetakse Numi-Toorumi tütreks. Mitmete muistendite kohaselt sünnitas Kaltesh seitsmenda poja pärast seda, kui Numi-Toorum ta kas kõrkuse või abielurikkumise pärast taevast alla heitis. Poeg sündis maa ja taeva vahel ning temast sai inimestele kõige lähem jumalus Maailmavaatav Mees (Mir-Susne-Hum). Numi-Toorumi lapseks on ka karu, kes alguses elas taevas, siis tuli maa peale. Karu on hantide tootemloomaks, kellest olevat saanud alguse kogu inimsugu.

Kuna Numi-Toorum asus kõige ülemises taevas, siis ta inimestega otseselt ei suhelnud, inimesed aga pöördusid oma palvete ja soovidega tema poegade, peamiselt Maailmavaatava Mehe poole.

Taevajumala kuuest pojast ja tütrest said piirkondlikud kaitsevaimud. Need on pojad Polum-Toorum (Pelõmi jõel), As-jah-Toorum (Obi alamjooksul), Ner-Oika (Uural mägedes), Aut-otõr (Auti jõel), Ai-As-Torum (Obi ülemjooksul), Takhtkotl-Toorum (Sosva jõel) ja tütar Kazym-imis (Kasõmi jõel). Num-Torumi seitsmes poeg Mir-Susne-Khum (Maailmavaatav mees) sai obiugrilaste seas universaalse tähenduse vahendajana elavate ja surnute teedel.

Allikad: Wikipedia; folklore.ee

Detsember, 2022

Vaata lisaks:

Kul'-ootõr (mansi allilmajumal)
Kobras obiugri mütoloogias
Num (neenetsi ülijumal)
Ai-As-Toorum (peremeesvaim Obi ülemjooksul)
Aut-otõr (Obi suudmeala peremeesvaim)
Ner-Toorum ehk Ner-oyka (peremeesvaim Uurali mägedes)
As-yah-Toorum / As-iki / As-oyka (Obi alamjooksu peremees)
Kaltas-ekva (jumalanna obiugrilaste usundis)
Kazõmi jõe haldjatar / Kassum-imi / Vut-imi (hantide kaitsevaim)
Wit-kan (vetevalitseja hantide ja manside mütoloogias)