Tannin (merekoletis)

Tannin, merekoletis kaanani usundis ja judaismis, kaose ja kurjuse sümbol. Baali tsüklis (kaananlaste lood jumal Baalist), mis kirjutati 1500-1300 eKr, on Tannin üks jumali Jami ('mere') teenijatest, kes sai lüüa jumal Baalilt või tema õelt Anatilt. Tannini kujutatid tavaliselt meremaona, kellel võis olla kaheharuline saba.

Vanas Testamendis on Tannini nimetatud 14 korral: ta on nende olendite loetelus, kelle Jumal lõi loomise viiendal päeval. Koos Rahabiga oli Tannin nimeks, mida kasutati Vana-Egiptuse kohta pärast juutide lahkumist Kaananimaale. Tannini on seostatud ja ka samastatud Rahabi ja Leviaataniga.

Allikas: Wikipedia

September, 2022

Vaata lisaks:

Cetus / Ketos (merekoletis Kreeka mütoloogias ja piiblis)
Lotan (ürgdraakon Kaanani panteonis)
Yam / Yammu (merejumal Kaananis)
Leviaatan
Rahab (merekoletis)
Merekoletised