Leviaatan

Leviaatan (Leviatan, Leviathan), müütiline merekoletis, kes pärineb algselt kaanani mütoloogiast. Vanas Testamendis nimetatud 6 korral, esineb ka teistes iidsetes tekstides (nt Eenoki raamat). Juudi mütoloogias on Leviaatan merekoletis, Behemoth (eesti tõlgetes ka Beemot) maakoletis ja Zis õhukoletis. Eenoki raamatu põhjal on Leviaatan emane ja Behemoth isane olend. Samuti on juudi mütoloogias legend, et alguses lõi Jumal Leviaatanile ka vastassoolise kaaslase, kuid surmas siis selle, et koletised ei paljuneks ja kõiki maailma kalu ära ei sööks. Mõnede tekstide põhjal hakkavad Leviaatan ja Behemoth tulevikus omavahel võitlema. See toimub hea ja kurja vahelise viimase lahingu käigus ja mõlemad koletised saavad surma; viimse kohtupäeva üle elanud inimesed valmistavad nende lihast aga suure pidusöögi.

Leviaatanit on kujutatud krokodilli, mao või draakonina, kuid ka lihtsalt väga suure kalana.

Vasemal Begemoth, tema kohal Zis, paremal Leviaatan

Vanas Testamendis on Leviaatani põhjalikum kirjeldus toodud Iiobi raamatus (Iiob 40:25 – 41:26). Uuemates eestikeelsetes piiblitõlgetes on paraku Iiobi raamatus Behemoth ja Leviaatan tõlgitud vastavalt jõehobuseks ja krokodilliks, mis ahendab teksti mütoloogilist mõõdet ja teeb selle osaliselt mõistetamatukski. Selles tekstiosas kirjeldab Jehoova Iiobile Leviaatanit kui oma loomingut ja võimsuse tunnistust.

„Kas sa saad krokodilli haagiga välja tõmmata või nööriga köita tema keelt? Kas sa saad temale kõrkjat ninna pista või ta lõugu oraga läbi torgata? Kas ta hakkab sind palju anuma või räägib sulle mahedaid sõnu? Kas ta teeb sinuga lepingu, et sa võtaksid tema alaliseks sulaseks? Kas sa saad temaga mängida nagu linnuga või teda kinni siduda oma tütarlaste jaoks? Kas püügiosalised hakkavad tema pärast kauplema, jaotavad teda kaupmeeste vahel? Kas sa saad tema nahka viskodadega või tema pead kalatuuradega täis tikkida? Pista aga oma käsi tema külge! Kui mõtled võitlusele, siis sa enam seda ei tee!

Vaata, niisugune lootuski on petlik, juba teda nähes langetakse maha! Ükski ei ole nõnda julge, et teda ärritada! Ja kes suudakski püsida tema ees? Kes saaks astuda temale vastu ja ise jääda terveks? Kogu taeva all ei ole säärast! Ma ei taha vaikida tema jäsemeist, ta jõust ja varustusest! Kes paljastaks teda ta pealmisest kattest? Kes tungiks tema kahekordse soomuse vahele? Kes avaks tema silmnäo väravad? Ta hambad ajavad hirmu peale! Ta selg on soomuste rida, otsekui kivipitseriga suletud: üks on teisele nõnda ligi, et tuul ei pääse läbi nende vahelt! Need on liibunud üksteise külge, seisavad koos ja neid ei saa lahutada! Tema aevastusist väljub valgust ja ta silmad on nagu koidupuna kiired! Tema suust käivad otsekui põlevad tõrvikud, kargavad välja tulesädemed! Tema sõõrmeist väljub suits, otsekui küdevast ja hõõguvast sulatusahjust! Tema hingeõhk süütab söed ja tema suust väljub leek! Tema turjal asub tugevus ja tema ees kargab kartus! Tema lihav vats on otsekui valatud ta külge, liikumatult paigal! Tema süda on kõva nagu kivi, otse alumise veskikivi kõvadune! Kui ta tõuseb, siis kohkuvad vägevadki, masenduse tõttu on nad nagu arust ära! Kui teda tabab mõõk, siis see ei pea vastu, samuti mitte piik, viskoda ega nool! Ta peab rauda õleks ja vaske pehkinud puuks! Nool ei aja teda põgenema, lingukivid muutuvad tema vastu kõrteks! Vemblad on temale nagu kõrred ja ta naerab oda vihinat! Tal on kõhu all otsekui teravad kivikillud, ta hüpleb nagu pahmavanker mööda muda! Ta paneb sügavuse keema nagu paja, teeb mere salvipoti sarnaseks! Enese järel ta jätab läikiva raja, sügavus näib olevat otsekui raugajuuksed! Ei ole põrmu peal tema sarnast, ta on kartmatuks loodud! Kõik, mis on kõrge, kardab teda, tema on kõikide uljaste loomade kuningas!“

Gustav Dore "Leviaatani hukk"

August, 2018

Vaata lisaks:

Chaoskampf / Drachenkampf (võitlus draakonitega)
Gonggong (veejumal Hiina mütoloogias)
Apep / Apophis (kaosejumalus Vana-Egiptuses)
Lotan (ürgdraakon Kaanani panteonis)
Rahab (merekoletis)
Vishap (draakon Armeenia mütoloogias)
Merekoletised
Kalamüüdid ja müütilised kalad
Melville leviaatan