Anguta (merejumal inuittide mütoloogias)

Anguta, merejumal inuittide mütoloogias. Teda peetakse loomisjumalaks ja kõrgemaiks olendiks, kuid osades müütides on ta taandatud peamiselt vaid merejumalanna Sedna isaks, kelle kaasnimedeks on Aniguti või Aguta ('tema isa'). Ta heitis Sedna süstast merre ja kui ta süsta pardast kinni hoidis, raius tal sõrmed otsast – tütar vajus merepõhja ning temast sai allmaailma valitseja. Mõnes müüdis viib Anguta surnute hingi elavate maalt allmaailma, Adlivuni, mida tema tütar Sedna valitseb. Seejärel peavad surnute hinged aasta aega Anguta läheduses magama, enne kui nad lähevad Qudlivuni, kus nad saavad nautida igavest õndsust. Mõnedes müüdiversioonides peavad koos Angutaga surnutemaale jääma ainult vääritud hinged ja Anguta näpistab neid.

Allikas: Wikipedia

August, 2022

Vaata lisaks:

Arnapkapfaaluk (kuri merejumalanna inuittidel)
Aipaloovik (kuri merejumal inuittide mütoloogias)
Sedna (merejumalanna inuittide mütoloogias)
Müütilised veeolendid