Aipaloovik (kuri merejumal inuittide mütoloogias)

Aipaloovik, kuri merejumal inuittide mütoloogias. Aipaloovik on jumal, keda seostatakse surma ja hävinguga. Ta on Anguta polaarne vastand ning ohuks kaluritele ja merel viibijatele. Kui Anguta on heatahtlik jumal, kes kogub surnud kokku ja juhatab nad teispoolsusesse ilma eesmärgita ise surma põhjustada, siis Aipaloovik oma pahatahtlikkuses põhjustab surma ja hävingut, tehes seda tormide või muude loodusilmingute kaudu.

Allikas: Wikipedia

August, 2022

Vaata lisaks:

Arnapkapfaaluk (kuri merejumalanna inuittidel)
Anguta (merejumal inuittide mütoloogias)
Sedna (merejumalanna inuittide mütoloogias)
Müütilised veeolendid