Kulullû (müütiline olend Mesopotaamias)

Kulullû ('Kalamees'), müütiline olend iidses Mesopotaamias, kelle kujutusi on leitud alates Vana-Babüloonia perioodist. Inimeste ülakeha ja kala alakehaga olend. Kulullû oli meessoost, kuid Uus-Assüüria perioodist on leitud ka analoogseid naissoost kujutusi, kelle nimi või olla kuliltu (kalanaine). Kulullu kujusid on leitud kunagistest paleedest ja teda kujutati ka kudurrudel (nn piirikividel teksti ja joonistustega) ning silindrilistel pitsatitel. Temast on valmistatud ka bituumeniga kaetud savikujukesi, mille ülesandeks oli saada majapidamisele jõukust ja jumalikku heatahtlikkust.

Kulullû oli ka üks üheteistkümnest merejumalanna Tiāmati koletust sigitisest loomiseeposes Enûma Eliš. Samuti on ta üks deemonitest, keda on loetletud Šurpu loitsusarja VIII tahvlil, ka on teda nimetatud hümnis Mardukile ja Esagila jumalatele.

Allikas: Wikipedia

August, 2022

Vaata lisaks:

Daagon (Mesopotaamia jumal)
Idlurugu / Ilurugu / Id (Mesopotaamia jõejumal)
Tiamat (sumeri-babüloonia ürgjumal)
Meri-mees / Merman (mütoloogiline olend)