Idlurugu / Ilurugu / Id (Mesopotaamia jõejumal)

Idlurugu ehk Ilurugu ehk Id, Mesopotaamia jõejumal, kohtupidamisel kasutatavate katsumuste kehastus. Sumeri mõistet i-lu-ru-gu võib tõlkida kui jõgi, mis võtab inimese vastu või jõgi, mis seisab silmitsi inimesega. Valusate või eluohtlike katsete läbimine tõestas kohtualuse süütust – näiteks pidi muude tõendite vähesusel kostja (või ka hageja) oma õigsuse tõestamiseks ujuma jões teatud vahemaa. Katse ei pidanud tingimata lõppema surmaga, vaid kohtuprotsessi käigus saabuvat surma peeti pigem erandlikuks. Idlurugut kummardati peamiselt Idis ehk Isis (praegu Iraanis Eufrati ääres asuv linn Hit), kuid Idlurugut ei seostatud ühegi konkreetse jõega, vaid ta esindas jõgesid üldiselt ja peamiselt just veekatseid. Arvati, et Idlurugu kannab süüdlased allilma ja on selliselt seotud allilmajõe Huduriga. On teada, et Idlurugule oli püstitatud vähemalt kaks templit, ent pole enam selge, kus need asusid.

Allikas: Wikipeedia

Juuni, 2023

Vaata lisaks:

Habūrītum (Mesopotaamia jõejumalanna)
Irhan (Mesopotaamia jõejumal)
Sirsir (mesopotaamia meremeeste jumal)
Oannes (Mesopotaamia jumalus)
Kulullû (müütiline olend Mesopotaamias)
Enbilulu (Mesopotaamia jõejumal)
Apsu / Abzu (jumal Mesopotaamias)