Monongy (petu-jõekoletis USAs)

Monongy, jõekoletis Monongahela jões (USA, Lääne-Virginia ja Pennsylvania). Väidetavalt on see poolmees-poolkala, kes on sarnane Thetise järve koletisega. Nimi on olendile pandud Monongahela jõe järgi. Põlisrahvastel olevat olnud palju lugusid jões elanud kuradikoertest, nagu nad olevat nimetanud ka jões päriselt elavat põrgusalamandrit (Ryptobranchus allegeniensis).

Samas on kogu lugu Monongyst peetud ka pettuseks, millega reklaamiti Pittsburghis alates 2010. a korraldatud ujumisvõitlust Search For Monongy (Otsi Monongyt)
Nii tuvastas krüptozooloogiast huvitunud kirjanik Denver Michaels, et kõikides veebiallikates kordub üks ja sama tekst:

Legend väidab, et Monongy on jões elav inimene-kala. Ajaloolised ülestähendused kirjeldavad kohtumisi Briti sõdurite ja kummaliste veeloomade vahel. Indiaani hõimud Pittsburghi piirkonnas nimetasid seda olendit Monongyks. Monongy-hullus jätkus 1930. aastatest kuni 1950. aastateni, kus vaatlusi tehti iganädalaselt ja kohalik politseiosakond lõi töörühma, mille eesmärk oli selle olendi vaatlusi uurida. Tõendeid ei esitatud kuni 2003. aastani, mil kalur Monongyst fotosid tegi. Monongy fotod postitati korraks veebi, kuid need võeti maha.“ (Wikipedia, 2017)

Ajaleheotsingud ei andnud Michelsile mingeid tulemusi, samuti ei leidnud ta mingeid andmeid Monangy uurimise töörühma kohta. Samale tulemusele jõudis ka Bittshburghis elav blogija Virginia Montanez, kes lisas omalt pool veel, et Monongy kohta pole olnud levinud mingeid lugusid ja väide nende olemasolu kohta on õhust võetud.

Juuli, 2022

Vaata lisaks:

Spoonville koletis (petudraakon Michigani järves)
Silver Lake meremadu (petukoletis USAs)
Bassigaator (petuloom USAs)
Devil-jack / Teemantkala (petukala Litholepis adamantinus)
George'i järve petukoletis (USA)
Worthi järve petukoletis (USA)
Fidži näkid
Veekrüptiidid