Järvetrissa (Limnothrissa miodon)

Järvetrissa (Limnothrissa miodon (Boulenger, 1906)), kiiruime luukala heeringaliste (Clupeiformes) seltsi heeringlaste (Clupeidae) sugukonnast, perekonna Limnothrissa ainuliige. Inglise lake Tanganyika sardine; saksa Tanganjikasee-Sardine; Zambias zhisamba, kapenta, lumbo jm; Ruandas lumpu, indagara, karumba jm; suaheeli dagaa, lumbu, ndagaa jm; soome hopeajuovasardiini.

Aafrika: endeem Tanganjika järves, asustatud ka Kivu ja Kariba järvedesse, Cabora Bassa veehoidlasse ja mujale. Tanganjika järves rannikualadel, ka jõesuudmetes. Moodustab suuri parvi. Toitub peamiselt planktonist, ka kalavastsetest, esineb kannibalismi. Mageveeline; pelaagiline, Paikne; 10-60 m sügavusel. Pikkus kuni 17 cm (SL), tavapikkus 10 cm (SL), suurim publitseeritud mass 40 g. Ohustatus määramata. Äripüük. Püüdmiseks meelitatakse lähemale valguse abil ja haaratakse siis pikkavarreliste kahvadega. Kasutatakse ka kalapüügil söödana.

Aafrikas tuntud kõige enam kui kapenta ja teda süüakse enamasti kuivatatuna.

                                                                                                                                                                                          Juuni, 2020

Vaata lisaks:

Kapenta, ka matemba (Tanganjika trissad)
Heeringlased (Clupeidae)