zoobentos

<div><b>Zoobentos</b> ehk põhjaloomastik</div><div><br></div><div>mingi veekogu <b>bentaali</b> asustavad loomorganismid. Zoobentos on <b>bentose</b> ehk põhjaelustiku tähtsaim osis (fütobentos koos zoobentosega moodustab bentose).</div><div>Enamikus veekogudes asustab zoobentos ka suurimaid sügavusi, näiteks on teda leitud üle 10 000 m sügavuselt meresüvikutest.</div><div>Merede ja mageveekogude zoobentose dominantrühmad on mõneti erinevad: esimeses prevaleerivad sageli limused, okasnahksed, hulkharjasussid jt, mageveekogudes aga vähid, limused, putukate vastsed jt.</div><div>Sõltuvalt sellest kas põhjaloomad elavad veekogu põhjasetete pinnal või setteis, saab eristada epifaunat ja infaunat.</div><div>Zoobentos saab liigitada ka suuruse järgi. <b>Makrozoobentoseks</b> nimetatakse loomi, kes on üle 1–2 mm (palja silmaga nähtavad), neist väiksemaid, submikroskoopilisi loomi nimetatakse <b>meiozoobentoseks</b> (kuni väikseimad hulkraksed loomad), &nbsp;üherakulisi protiste nimetatakse <b>mikrozoobentoseks.</b></div><div><br></div><div><i>Vikipeedia</i></div><div><br></div><div>Vt ka&nbsp;<b>bentos &nbsp;</b>http://www.kalale.ee/sisu/MTgsNDYwMDAyLDI3LDAsMQ/</div>
Kalale.ee KIK