fütobentos

<div><b>fütobentos</b> ehk põhjataimestik</div><div>&nbsp;</div><div>veekogu (mere, järve või jõe) põhjas kasvavad taimsed organismid.</div><div>Meres esineb fütobentost ainult litoraal- ja sublitoraalvööndis, järvedes litoraalvööndis ja jõgedes ripaalvööndis.</div><div>Meres moodustavad suure osa fütobentosest vetikad. Mageveekogudes esineb peale vetikate palju ka kõrgemaid taimi ja samblaid.</div><div>Suuruse järgi jagatakse fütobentos sageli <b>mikro-</b> ja <b>makrofütobentoseks</b>. Mikrofütobentose moodustavad enamikus veekogu põhjal kasvavad mikroskoopilised vetikad (näiteks räni-, rohevetikad ja tsüanobakterid), makrofütobentose hulka kuulub aga veekogu põhjal kasvavad suuremad taimed, mis silmaga on nähtavad, näiteks puna-, pruunvetikad ja õistaimed.</div><div><br></div><div>Vt ka <b>bentos</b> http://www.kalale.ee/sisu/MTgsNDYwMDAyLDI3LDAsMQ/</div>
Kalale.ee KIK