Emajõe-Suursoo kaitsela järved ja jõed

Emajõe-Suursoo kaitsela järved ja jõed

Emajõe-Suursoo laiub Peipsi järve nõos Suure Emajõe deltaalal ligi 250 km2 suurusel alal. Kuigi sood hakkasid siin tekkima juba pärast mandrijää taandumist, leidub maakoore vajumise tõttu raba suhteliselt väikesel osas kogu sookompleksist ja peamisteks sootüüpideks on siirde- ja madalsoo, mille tulvavesi siin peaaegu igal kevadel üle ujutab.  
Suursoost lõunasse jäävad ulatuslikud Peravalla metsad. Kuigi soosse viib kummisaapaga läbitavaid radasid, on siinsed maastikud rasked ja Emajõe Suursooga on kõige mugavam tutvust teha paadiga mööda Emajõe deltat liikudes. Rändeajal on siinne linnurohkus muljetavaldav. Peipsiga ühendatud järvedesse tuleb kudema tohutul hulgal kalu. Taimedest leidub mitmeid haruldasi liike nagu siberi võhumõõk, sinine emajuur ja kollane kivirik.

Emajõe-Suursoo sookaitseala/maastikukaitsela asub Peipsi järve läänekalda keskosas Peipsi nõos Suur-Emajõe suudmealal. Kaitseala on loodud 1981.aastal soostiku kaitseks. 
Emajõe Suursoo on Eesti suurim deltasoostik, mille jaotavad omanäolisteks osadeks Emajõe lisa- ja harujõed ning ojad. Erinevatele soolaamadele on rahvas andnud oma nimed: Varnja soo, Kargaja soo, Suursoo, Jõmmsoo, Pedaspää soo ja Meerapalu raba. 
Soo osad on erineva vanusega ja sellest tulenevalt ka erineva ilmega. Suurima ning ühtlasi keskse osa soostikust moodustab madalsoo. Geobotaaniliselt huvitavate taimekoosluste levikuala, merikotka, kanaliste ja sookure pesitsuspaik. 
Kaitsealale jääb 8 järve ja ligi 80 soosaart. Soosaari on kasutanud meie esivanemad pelgupaikadena. 
Emajõe Suursoo on Peipsi järve veere¾iimi reguleerijaks. Kaitseala põhiväärtuseks on märgade elupaikade suur mitmekesisus ning ulatuslik Emajõe deltasoostik koos haruldaste ja ohustatud kooslustega. Kaitseala pindala on 18131 ha. Emajõe Suursoos on Eesti kõige suuremad jõhvikavarud.

Järved: Kalli järv, Leegu järv, Äijärv (Kalli Äijärv), Sirkjärv, Soitsejärv, Võngjärv, Ahijärv (Lääniste Ahijärv), Koosa järv

Jõed ja ojad: Ahijärve oja, Ahja jõgi, Apna jõgi, Emajõgi, Kalli jõgi, Kargaja jõgi, Koosa jõgi, Leegu oja (Leego oja), Lodu peakraav (Porijõgi), Põdraoja (Tähemaa oja), Rehemetsa peakraav, Virksimetsa kraav (Viira oja)Allikad:
http://loodus.keskkonnainfo.ee
http://www.maaturism.ee
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/kaitsealad/emajoe-suursoo-looduskaitseala

Vaata lisaks:

Võngjärv
Koosa järv
Ahijärv (Lääniste Ahijärv)
Soitsejärv (Suurjärv)
Sirkjärv (Tsirkjärv, Sirgjärv, Umbjärv, Väike-Umbjärv)
Leegu järv (Leego järv, Pühajärv)
Kalli järv (Pühajärv, Kaali järv)
Kalale.ee KIK