bester

bester

Beluuga ja sterleti sigimisvõimetu ristand; nimi on tuletatud nende liikide esisilpidest. Kiire kasvu ja maitsva liha tõttu kasvatatakse söögiks. On kasvatatud ka Eestis.

Vaata lisaks:

Beluuga (Huso huso)
Tuurlased (Acipenseridae)
Kalale.ee KIK