Siberi rääbis (Coregonus sardinella)

Siberi rääbis (Coregonus sardinella)on kalaliiklheliste(Salmonidae) sugukonnasiigade(Coregonus) perekonnast.

[inglise – sardine cisco, cisco, least cisco, lake herring; prantsuse – cisco sardinelle; rootsi – arktisk siklöja; soome – siperianmuikku, siperiansiika; vene – сибирская ряпушка; innuiidi — anmagiak, kalushak, kapihilik, kraaktak, qaluhaq, quaqtak]Euroopa rääbise (Coregonus albula) lähisugulane, kelle leviala paikneb Phja-Siberis ja Phja-Ameerikas (Nunavuti jest Bathurstini), samuti Vaikse ookeani phjaosas Beringi merre suubuvates vetes nii Venemaa kui ka Alaska poolel.
Tavasuurus 25 cm ja 160 g.
FishBase's suurim pikkus 47 cm, suurim mass 555 g, pikim eluiga 26 a.

"Euroopa rääbisega vrreldes on ta seljauim natuke ettepoole nihkunud. Erinevus on ka selles, et et euroopa rääbis eelistab järvi, siberi rääbis on aga philiselt jekala, kellele on iseloomulik ränne ülesvoolu. Sageli turgutub ta suudmelähedastes magestunud veega piirkondades. Ta vib esineda ka järvedes. /---/ Paljudes Siberi jgedes on ta oluline töönduskala (seal nimetatakse teda sageli ebaigesti heeringaks). Nagu euroopa rääbisel, nii esinevad ka siberi liigil riipusele analoogsed suured vormid. Need toituvad mitte planktonist, vaid peamiselt suurtest koorikloomadest — kakandilistest, lhkjalalistest, aga sageli ka noorkaladest. Siberi jgede ajal püütakse rääbist philiselt kudemisrände ajal, mis kestab kogu suve. Kudemine algab enne jgede jäätumist ning sageli lpebh jääkatte all. /---/ On avaldatud arvamust, et marjaterad vivad jäässe külmuda ja ei kaota eluvimet."1


Allikad:
1 Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
Coregonus sardinellaFishBase's (juuni, 2014)
SiperianmuikkuWikipedias (Soome)
Juuni, 2014

Vaata lisaks:

Ameerika rääbis (Coregonus artedi)
Omul (Coregonus autumnalis)
Rääbis (Coregonus albula)
Siiad (Coregonus)
Kalale.ee KIK