Võngjärv

Võngjärv

Tartumaal, Võnnu vallas, Lääniste küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu
Asub 7,5 km Läänistest allavoolu Ahja jõe vasemal kaldal

Veepeegel 21,2 ha, kaldajoon 2251 m, pikkus 520 m, laius 400 m, keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 2,5 m
Valgala 1039 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6469738 58°19'45" N 
684284 27°8'48" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood: VEE2085700

Särg, ahven, haug, koger, latikas, linask, nurg, viidikas, roosärg, säinas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Emajõe Suursoo