Emajõe Suursoo

Emajõe Suursoo,Peipsi järve nõos Suure Emajõe deltapiirkonnas asuv ligi 1000 km2suurune sooala. Raba on suhteliselt väikesel osas kogu sookompleksist, peamisteks sootüüpideks on siirde- ja madalsoo, mille tulvavesi peaaegu igal kevadel üle ujutab.Soostiku jaotavad osadeks Emajõe lisa- ja harujõed ning ojad. Erinevatele soolaamadele on rahvas andnud oma nimed: Varnja soo, Kargaja soo, Suursoo, Jõmmsoo, Pedaspää soo ja Meerapalu raba. 2010. a sügisel peeti Emajõe Suursoos maailma esimesed jõhvikakorjamise meistrivõistlused.

1981. a loodi soostiku kaitseksEmajõe-Suursoo sookaitseala/maastikukaitsela, mille keskus asus Emajõe vasakul kaldal Kavastu külas. Endise keskusehoone juures asub slipp paatide vettelaskmiseks. Kaitseala likvideeriti 2014. a; sellest ja ümbritsevatest kaitsealadest moodustati Peipsiveere looduskaitseala.

Endise kaitseala territooriumile jääb ligi 80 soosaart ja 8 järve: Kalli järv, Leegu järv, Äijärv (Kalli Äijärv), Sirkjärv, Soitsejärv, Võngjärv, Ahijärv (Lääniste Ahijärv), Koosa järv

Jõed ja ojad:Ahijärve oja, Ahja jõgi, Apna jõgi, Emajõgi, Kalli jõgi, Kargaja jõgi, Koosa jõgi, Leegu oja (Leego oja), Lodu peakraav (Porijõgi), Põdraoja (Tähemaa oja), Rehemetsa peakraav, Virksimetsa kraav (Viira oja)Endine Emajõe-Suursoo maastikukaitseala
Jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Võngjärv
Koosa järv
Lääniste Ahijärv (Ahijärv)
Soitsejärv (Suurjärv)
Sirkjärv (Tsirkjärv, Sirgjärv, Umbjärv, Väike-Umbjärv)
Leegu järv (Leego järv, Pühajärv)
Kalli järv (Pühajärv, Kaali järv)
Hotmedia.ee