Tragimine

1. tragimine kui veekogust erinevate objektide külgehaakimine ja väljatoomine, milleks kasutatakse vastavaid tragisid / otsiankruid. Niisugust tragimist kasutatakse nt veekogude puhastamisel nn mõrtsukvõrkudest - nakkevõrkudest, mis on kas tormiga veekogu põhja vajunud või jäetud vette röövpüüdjate poolt. 
Väiksemaid tragisid ("sulaseid") kasutavad kalamehed veekogu põhja takerdunud lantide lahtitõmbamiseks. 

2. tragimine kui kalastusviis. Kalapüügieeskirja muudatusega [RT I, 05.07.2011, 16 - jõust. 08.07.2011] keelati kasutada õngpüünist tragimiseks. Tragimine on eeskirjaga defineeritud kui sihipärane tegevus kala haakimiseks konksu otsa mujalt kui suu.
Selle muudatuse sissetoomise põhjustas asjaolu, et harrastuslikuks kalastamiseks lubatud vahenditega on tehniliselt võimalik rakendada püügiviise, mille puhul enamus kaladest haagitakse mujalt kui suust. Nii toimiti nt Emajõel latikat püüdes.
Oluline on siinjuures tragimise kui toimingu sihipärasus, sest kalastades lantide ja tirkudega tuleb ette ka tahtmatut kalade haakimist mujalt kui kala suu. 


Vaata lisaks:

Tragi (otsiankur)
Tragi (kalastusvahend)