Tragi (kalastusvahend)

Tragi kui kalastusvahend võib olla erineva suuruse ja ehitusega: tragile on iseloomulik, et kasutatakse suuremaid konkse ja neid on enamasti ka rohkem kui legaalsete huvikalastusvahendite puhul, eeskätt võrdluses tirgu ja landiga.

Sihipärane kalastamine tragiga ehk kalade sihipärane tragimine on Eestis kalapüügiseadusega keelatud.
Tragi üheks selgemaks ja ilmekamaks näiteks on lutsumänd.

Tihti on piir keelatud tragi ja lubatud püügivahendite vahel ebamäärane ning see, kas igal konkreetsel juhtumil määratleda kalastamist lubatava püügiviisina või keelatud tragimisena, oleneb kalamehe poolt kasutatavatest püügivõtetest. 

Et vähendada lubatavate püügivahendite kasutamist tragidena, on kalapüügieeskirjaga kehtestatud neile piiranguid konksude suuruse ja arvu osas. Nii on tirk defineeritud kui lant või rakis, millel on kuni 3 konksu harude vahega mitte üle 30 mm; lant on defineeritud kui puust, metallist või muust materjalist valmistatud ning kuni kolme kuni kolmeharulise konksuga varustatud peibutis; põhjaõngel (tonkal) võib olla kuni kolm üheharulist konksu.

Siiski on võimalik koostada kalapüügieeskirja mõttes lubatavaid kalastusrakendusi, millega saab kalu sihipäraselt tragida, st kasutada lubamatut püügiviisi. Sihipärane tragimine on kalapüügieeskirjaga keelatud.


Vaata lisaks:

Tragimine
lutsumänd (lutsu-und, mänd, sorda)