Tihu Keskmine järv (Tihu Väikejärv, Tihu Teine järv)

Tihu Keskmine järvka Tihu Väikejärv, Tihu Teine järv

Hiiumaal, Kõrgessaare vallas, Leigri küla juures asuv avalik järv

Järv on üks kolmest Tihu järvest

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6525825

58°51'48" N

Y

415674

22°32'18" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 2,4 ha, suurim sügavus 0,6 m, pikkus 320 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 731 m

Pehme- ja tumedaveeline järv, segatoiteline

Registri kood VEE2051310

Järve lähim ümbrus on soostunud, turba all on vettpidava kihina savikas kruus. Kaugemal kasvab männi- ja kuusemets. Kaldad on madalad, enamasti mudased või turbased.

Järve läbivool pole kuigi tugev. Vett tuleb sisse Tihu Kolmandast järvest ja ümbritsevast soost, väljavool on Suurjärve. Suurvee ajal muutub järve pindala peaaegu võrdseks varasemaga.

Järve vesi on oranêi värvusega, põhjani läbipaistev, hästi segunev ja soojenev. Talvel jääb järv üsna sageli ummuksile.

Taimestik koosnes 1958. a. umbes 16 liigist ja kattis peaaegu kogu järve – veepinnal valitsesid ujuv penikeel ja valge vesiroos.

Kalastikus on esikohal ahven, leidub ka kokre, haugi ja lutsu.

/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977/

Kalapüük Tihu Suurjärves ja Keskmises järves on praktiliselt võimatu seoses hõljuvmuda kihi suure paksusega. Kuigi järve sügavus võib olla kuni 2 meetrit, ei ületa veekihi paksus ka kõrge veeseisu korral ühte meetrit, tavaliselt on see 20-30 cm. /Õngitsemine, Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Tihu Kolmas järv (Kolmas järv, Väikejärv)
Tihu järved (Männamaa järved, Mönama järved)
Tihu järv (Tihu Suurjärv, Tihu Esimene järv, Tiho järv, Männamaa järv)