Tihu järv (Tihu Suurjärv, Tihu Esimene järv, Tiho järv, Männamaa järv)

Pindala: 51,2ha
Pindala koos saartega: 56,23ha
Saarte arv: 19
Kaldajoone pikkus: 8516m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.8527778
Long: 22.5569444

Tihu järv, ka Tihu Suurjärv, Tihu Esimene järv, Tiho järv, Männamaa järv

Hiiumaal, Käina vallas, Männamaa küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu
Järve suubub Luguse magistraalkraav

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6524614 58°51'10" N 
416723 22°33'25" E 

Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline, suurtaimerikas
KKR kood: VEE2051300

Tihu järv. Foto: Meelis Viht

Tihu Suurjärv on loode-kagu suunas piklik järv, mis asub Männamaa külast 3 km loode pool. Tema absoluutne kõrgus on 12,5 m, pindala 85 ha, sügavus 0,5 m. Enne veetaseme alandamist 1930. a. oli järve pindala veel 139 ha. Kaldad on madalad, enamasti mudased või turbased, leidub õõtsikut. Põhja katab kuni 2,5 m paksune halli muda kiht. Järves on kolm suurt kivi ja neli heinasaart, millel kasvab ka pajusid. Lõunakalda juures olevat liivast ja kruusast põhja.

Läbivool on nõrk. Vett tuleb sisse Keskmisest järvest, ümbritsevast soost ja põhjaallikatest, väljavool on magistraalkraaviks muudetud Luguse jõe kaudu Jausa lahte. Suurvee ajal tõuseb veetase kuni 0,7 m ja järve pindala muutub peaaegu võrdseks varasemaga.

Järve vesi on kollakas, põhjani läbipaistev, hästi segunev ja soojenev. Talvel jääb järv üsna sageli ummuksile. Taimestik koosnes 1958. a. umbes 12 liigist ja kattis peaaegu kogu järve; veepinnal valitsesid ujuv penikeel ja valge vesiroos. Hõljumit ja põhjaloomastikku on järves vähe.

Ehkki korduvalt ummuksisse jäänud, on kalastik võrdlemisi liigirikas, arvatavasti tänu ühendusele merega. Kõige enam olevat haugi, leidub ahvenat ja kokre, esinevad mudamaim, särg, teib ja luts.

Huvitava veelinnustiku tõttu on järv ornitoloogilise kaitsealana kohaliku kaitse alla võetud. Eriti palju linde peatub siin rände ajal.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Tihu Kolmas järv (Kolmas järv, Väikejärv)
Tihu Keskmine järv (Tihu Väikejärv, Tihu Teine järv)
Tihu järved (Männamaa järved, Mönama järved)