Pühajärv (Matsimäe Pühajärv, Võõbu Pühajärv, Seli Kaanjärv)

Pindala: 5,5ha
Kaldajoone pikkus: 882m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.0608333
Long: 25.5158333

Järvamaal, Paide vallas, Võõbu küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6547893

59°3'39" N

Y

586918

25°30'54" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 5,5 ha, pikkus 340 m, laius 230 m, kaldajoone pikkus 882 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2042000

 Foto: Priit Vilba

Järve maakonnas, Annast 8 km loodes, vallseljakul oleva Matsimäe talu läheduses asub kaks väikest järve: vallseljakust ida pool Pühajärv, lääne pool Kaanjärv.

Matsimäe Pühajärv on põhja-lõuna suunas piklik, 55 ha suurune järv, meie rabajärvede hulgas üks sügavamaid - 8,1 m. Lääne poolt järveniu ulatuva vallseljaku kohal on kaldavööde liivane, mujalt aga ümbritseb järve kidurate mändidega raba. Järv süveneb järsult. Liivasel läänekaldal on ujumisvõimalus.

Umbjärv. Järve pruunikaspunane vesi on vähe läbipaistev (1,2-1,5 m) ning mõningal määral kihistunud. talvel ei jää järv ummuksile.

Taimestik oli 1964. ja 1972. a. väga vähene. Fütoplanktonis leidus kõige enam niitrohevetikaid. Zooplanktonit oli keskmisel hulgal. Sellest on leitud üks võrdlemisi haruldane vesikirbuline (Pleuroxus laevis).

Kaladest leidub järves vaid ahvenat ja haugi.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kaanjärv (Matsimäe Kaanjärv)
Hotmedia.ee