Kaanjärv (Matsimäe Kaanjärv)

Kaanjärv (Matsimäe Kaanjärv), ka Seli Pühajärv, Võõbu Kaanjärv

Järvamaal, Paide linna aladel, Võõbu küla juures asuv avalikult kasutatav järv

Järv paikneb Seli rabas ja on üks kahest Matsimäe järvest.

Keskpuntki koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6548125

59°3'47" N

Y

586569

25°30'32" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 1,7 ha, pikkus 320 m, laius 80 m, kaldajoone pikkus 724 m

Pehme- ja tumedaveeline järv, rabade huumustoiteline 

Järva maakonnas, Annast 8 km loodes, vallseljakul oleva Matsimäe talu läheduses asub kaks väikest järve: vallseljakust ida pool Pühajärv, lääne pool Kaanjärv.

Kaanjärv on (asub Pühajärvest vaid paarsada meetrit loode pool) vallseljaku läänekaldal olev põhja-lõuna suunas piklik järveke. Ta pindala on 1,7 ha, suurim sügavus 3,7 m. Idakallas on kõrge, vallseljakul asub talu, mujalt piirab järve soomets. Kogu järve ümbritseb õõtsik, põhi on kaetud paksu mudakihiga. Algselt umbjärv, nüüd on kraavi kaudu ühenduses Jägala jõega. Tõenäoliselt leidub järves allikaid.

Vesi on kollakaspruun kuni pruuniakspunane, keskmise läbipaistvusega ning tugevasti kihistunud. Talvel jääb järv ummuksile.

Aastail 1964 ja 1972 oli järv taimestikurikas, palju oli ka liike (23). Järve zooplanktonis leidub haruldane vesikirbuline; üsna palju võis näha tigusid ja suuri järvekarpe.

Ehkki järv jääb aeg-ajalt ummuksile, leidub temas Jägala jõest tulevaid kalu, nagu haugi, roosärge, ahvenat, särge, lutsu ja linaskit.

Järv pakub kalastamisvõimalusi ning on hinnatav maastikuelemendina. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Matsimäe järved. Looduslikult kaunid järved, esinevad peamiselt ahven, särg ja haug. Aastakümneid tagasi on sisse toodud ka linaskit, latikat ja kokre, ent kindlad andmed nende kalaliikide tabamise kohta viimastel aastatel puuduvad. /Õngitsemine. Tln 2003/

 Registri kood VEE2041900

Viimati: märts 2018

Hotmedia.ee