Pöögle paisjärv

Pindala: 5,6ha
Kaldajoone pikkus: 2340m
Veevahetuse skaala: väga tugev (> 10)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.1191667
Long: 25.4813889
  Foto: ixs

Viljandimaal, Karksi vallas, Pöögle küla juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Pöögle oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6442982

58°7'9" N

Y

587113

25°28'41" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 5,6 ha, kaldajoone pikkus 2 340 m

Valgala pindala 3 km2,

Kalgiveeline ning rohketoiteline järv

Registri kood VEE2060050

Põhilised püügikalad on linask, ahven ja haug, vähemal arvul esineb ka kokre. Kaldalt püügikohti piisavalt, hea juurdepääs autoga. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Leeli paisjärv (Pöögle teine paisjärv)