Leeli paisjärv (Pöögle teine paisjärv)

Viljandimaal, Karksi vallas, Leeli küla juures asuv avalik paisjärv

Järv on paisutatud Pöögle ojale

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6442014

58°6'37" N

Y

587712

25°29'16" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 3,2 ha, kaldajoone pikkus 1 208 m

Valgala pindala 1 km2

Registri kood VEE2060060

Madal ja väike järv. Viimasel ajal täheldatud veidrat rohelist reostust, mis tuleneb arvatavasti lähedalasuvatest loomalautadest. Esinevad ahven, särg, koger, haug. Autoga juurdepääs hea. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Pöögle paisjärv