Pärimus: Suurjärv ja Pikkjärv

Suurjärv ja Pikkjärv
Kasaritsah, Räpo külä all, suurõtii veereh oll vanast järv, a' nüüd ei olõ tedä inamp. Tuu järve nimi oll Suurjärv. Vahtsõ-Kasaritsa mehe Meeldemäe lohost kai', et kuis Räpo külä mehe' saava egä aasta pallo kallo, a' näil ei olõ' kostkiltki püüdä'.
Ütskõrd Meeldemäe küllä tull seto kalluga. Sääl tull jutt kah Räpo Suurõst järvest. Mehe küsse seto käest nõvvo, et kuis järve säält är' saasi tuvva Meeldemäe lohko. Seto ütel, et ku last mul püüdä üts aasta kallo, sis ma' tuu teiele järve är. Kaup sündü.
Seto võtsõ sis kotitävve ellävhõpet ja' visas tuu Räpo Suurtõjärve. Ja nii nigu seto õdagu visas, oll järv hummogu Räpo küla alt kaonu ja är' lännü Meeldemäe lohko.
Ütskõrd üts kindrall oll pidänü sehvti üte ilosa Kasaritsa tütriguga. Nää tõotiva järve kaldõh suurõ tammõ all, et ku' nää kunagi piäs ütstõõsõ truudust murdma, sis s'oo järv lätt uma kotusõ päält är.
Läts mõni aig müüdä. Kindral jätse tütrigu maahha ja mõnõ ao peräst oll järv kah är' lännu uma kotusõ päält Meeldemäe lohko.
Tuul järvel um nüüd nimi Pikkjärv.
ERA II 244, 505/7 (22) < Rõuge khk., Kasaritsa v., Lõvaski t. - Ludvig Raudsepp, Võru reaalkooli õpilane < Mari Raudsepp, 70 a. (1939) Sisestas Eva-Kait Kärblane, kollatsioneeris Anne Kaaber, redigeeris Mare Kalda

Suurjärv ja Pikkjärv
Meeldemäe-lohu mehed nägid, et Räpo küla mehed saavad kaupluse all olevast järvest palju kalu.
Kord ütles keegi mees setule: "Kui sa Räpoküla alt järve ära tood Meeldemaelohku, laseme sul kalu püüda 2 aastat.
Setul hää nõu. Kallas öösel puuda elvhõbedat Räpo küla järve ja järv läkski ära orgu mööda kõikide kaladega Meeldemäe lohku.
Räägitakse, et järv olevat läinud alla saarma käike mööda.
ERA II 121, 525 (4) < Rõuge khk., Kasaritsa v. - Ludvig Raudsepp < kaasõpilastelt (1936) Sisestas USN, kollatsioneeris Mare Kalda

Allikas:
http://www.folklore.ee/lepp/rouge/?sel_id=2 
Hotmedia.ee