Pikkjärve roojastamine (Eisen)

Vanajutt pajatab Pikkjärvest järgmiselt: Rahvas viinud kõik ärasurnud loomaraiped järve. Kord loomade taudi aeg vedanud inimesed õige palju loomade raipeid järve. Lained uhtnud raiped kaldale välja. Vesi üsna lehkanud juba. Kalad ei olevat seda otsatut mustust mitte sallinud, sellepärast käinud kalad oma veteülemvaimule kaebamas. Sellest kaebtusest tüdinenud veteülemvaim ära; lubanud muretseda, et alamad puhtas vees elada võiksid.

Nii sündinudki, et Pikkjärv tahetud teisale viia, kus keegi mustust vette ei saa viia. Nõnda jäänud mõned kalad ja vähid, kes magamas olnud, Pikkjärve. H. Karro Palamuselt.

 

Allikas: M. J. Eisen. Tartumaa muinasjutud. // folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/tmuina/

Juuli, 2023

Vaata lisaks:

Kuremaa järve roojastamine (pärimus; Eisen)
Järvevee roojastamine (pärimus, lapse tagumik + tölpsaba; Loorits)
Järve kinnikasvamine vee roojastamise tõttu (pärimus; Loorits)