Järve kinnikasvamine vee roojastamise tõttu (pärimus; Loorits)

Vändra, Viluvere ja Tori valla vahel on üks suur soo. /---/ Enne vanal ajal olla siin suur järv olnud, kus palju kalu sees olevat olnud. Selle järve hommikupoolses servas olnud üks saar (see saar on praegu näha – on kivine maa), mille pääl üks sauna urtsikukene olevat olnud, kus sees hooletumad inimesed olla elanud. Kord olnud naine pisukese lapsega järve kalda pääl midagi toimendamas, kus laps oma rojaga ennast hukaseks teinud. Et naisel korralist riiet ega pühkimise nartsu käes ei olnud, siis võtnud ta ühe suure purika, mida suured veelaened kaldale loopinud, ja pühkinud sellega lapse roojase koha puhtaks. Sellest päevast saadik hakanud purikalle sammal selga kasvama. Rutulise kasvamise läbi paisunud ta nõnda suureks, et varsi terve järve veepinna kandjaks maaks on ümber muutnud. EKS 8° l, 929/31 (3) < Vändra khk. - M. Tõnnisson, koolmeister Paistus (1879).

Allikas: O. Loorits 1939. Endis-Eesti elu olu I, 15.

August, 2023

Vaata lisaks:

Pikkjärve roojastamine (Eisen)
Kuremaa järve roojastamine (pärimus; Eisen)
Järvevee roojastamine (pärimus, lapse tagumik + tölpsaba; Loorits)