Pärimus: Mähe järv

Mähe järve tulemine

Otepäält 4 km lääne pool, Otepääl-Puka maantee ääres on kolmurkne Mähe järv. Tema tekkest on teada järgmine lugu.

Mähe järve kohal olnud vanasti jõukas talu, kus sulaseid ja tüdrukuid armutult kurnatud ja vaevatud.

Olnud laupäeva õhtu. Mujal taludes tööd ammu lõpetatud, saunas käidud, öörahu alanud, ainult Mähe talus veel kari metsas, sulased ja tüdrukud veel põllul tool. Alles keskööks jõudnud kõik koju.

See vihastanud vetevaimu ning ta otsustanud talu uputada. Keegi polevat näinud järve tulekut, ainult peremehe väike poeg näinud ja hüüdnud: “Memm, ae, kae, järv tuleb!”, kuid olnud juba hilja: järv matnud kõik enda alla.

Vaiksetel õhtutel järvel kalastajad võivad kesköö paiku kuulda  järve põhjast peenikest lapsehäält hüüdvat: “Memm, ae, kae, järv tuleb!”

Allikas:

http://www.valgark.ee/Kohamuistendid.htm#_Toc203377507

Vaata lisaks:

Pärimus: Mähe järv