Mustjärv (Paunküla Mustjärv, Seapilli järv)

Mustjärv (Paunküla Mustjärv), ka Seapilli järv

Harjumaal, Kõue vallas, Rõõsa küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6556843

59°8'38" N

Y

572731

25°16'15" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 2,8 ha, pikkus 290 m, laius 130 m, kaldajoone pikkus 699 m

Pehme- ja tumedaveeline järv, pehmeveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2030900

(Harju maakonnas lõunaosas, Kõrvemaa läänepiiril, nn. Paunküla mägedes, on 11 pisikest järve (Rõõsajärv, Väike- ja Suur Kaksjärv, Rahkjärv, Paunküla Mustjärv, Paunküla Linajärv, Punamäe järv, Lindjärv, Kaatsjärv, Konnajärv, Kiruvere järv), lisaks veel 1960. a. Tallinna veevarustuse huvides loodud Paunküla veehoidla. Järved asetsevad loode-kagusuunalise Paunküla oosistiku (mida siin nimetatakse Teedelahkme mäeks ehk Teedelahkme vallseljakuks) termokarstilise tekkega lehtrites. Käesolevaks ajaks on järved enamasti kinni kasvanud ja mudastunud, muutunud pisikesteks veesilmadeks kauni oosistiku servaalal.)

Ligi 0,5 km Rahkjärvest lääneloode pool asuv kagu-loode suunas piklik järv, Teedelahkme vallseljakust vahetult põhjakaares. Järve ümbritseb rabamännik, kaldaserva piirab turbasammal. Põhja katab turbamuda.

Läbivool on väga nõrk. Järve vesi on punakaspruun, vähese läbipaistvusega (0,9-1,2 m) ja tugevasti kihistunud. Kevadtalvel ilmuvat veepinnale roostene "maage" ja järv jääb ummuksile.

Kaldaservas kasvab kohati tarn ja tungib vette turbasammal. Muid veetaimi järves ei ole.

Kaladest on järves peamiselt ahvenat, olevat aga ka haugi, kokre, särge ja hõbekokre.

Veekogule lisas väärtust salapärane 800-900 aasta vanune vaimoodustis, mille otstarve oli ebaselge, aga mis tundmatute isikute poolt ära viidi.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Paunküla järved