Männiku karjäärid (Männiku järvestik)

Männiku karjäärid, ka Männiku järvestik

a1962 - männiku karjäär
Foto: Peeter Trelen

Harjumaal Tallinna linna Nõmme linnaosa ja Saku valla territooriumil asuvad tehisjärved, mis on tekkinud liivamaardla ammutussüvenditesse.

Kuna liiva kaevandamine jätkub, pole järvede suurus lõplik, vaid nende veepeegli pindala suureneb ka edaspidi. Kui 1995. a oli Eesti Entsüklopeedia andmeil järvede kogupindalaks 285 ha, siis 2004-ndaks aastaks oli projekteerimisbüroo "Maa ja Vesi" mõõtmistulemuste põhjal veepeegli pindala 356,8 ha ning perspektiivis kasvab see veel umbes 200 hektari võrra.

Järvestikku kuuluvate järvede arvu määramine oleneb sellest, kas Männiku järve ja Raku järve vaadeldakse tervikjärvedena või käsitletakse Männiku järve kolme ja Raku järve kahe eraldi järvena. Nimelt on Männiku järv jagatud teetammidega kolmeks ning Raku järv (Kivijärv) kaheks eraldi veekoguks.

Männiku järvestikku kuuluvad järved (pindalad on toodud 2004. a andmetel):

Raku 1. järv (110,0 ha); Raku 2. järv (87,0 ha); Männiku 1. järv [Liivajärv, Männiku Väikejärv] (16,0 ha); Männiku 2. järv (70,0 ha); Männiku 3. järv (31,0) [Männiku 2. ja 3. järv kannavad ka ühisnime Raudteejärv]; Valdeku järv (6,5 ha) ja Tammemäe järv (40,6 ha). Tingimisi võib lugeda järvistusse kuuluvaks ka Pumbajärve (2,7), mille vett kasutatakse ehitusmaterjalide (betooni) tootmisel.
 
Männiku järvedele on iseloomulikud kõrged liivakaldad, järvede sügavus on kuni 15 m, põhjareljeef muutlik, kohati väga järskude tõusude-langustega. Järved on sademe ja allikatoitelised, karedaveelised; veel on iseloomulik kvartsilõhn.

Kaladest on järvedes ahvenat, haugi, kiiska, särge, nurgu, latikat, kokre ja linaskit. Nõukogude ajal asustati järvedesse ka karpkala ja peledit (võimalik, et ka angerjat ning vikerforelli).

Nõukogude aastatel oli järvede kalandusliku majandamise eestvedajaks Fadejevi nimeline sõjaväepensionär: tema eestvedamisel korraldati kalade asustamist, kalastuspiletite müüki ning järelvalvet.[1] 

Raku 1. järv on torujuhtme kaudu ühenduses Ülemiste järvega.


Vt kaarthttp://www.maves.ee/Projektid/2004/Lisa%20oonis%2001%20perspektiivne%20jarvistu%20plaan.png

[1] Herbert Tsukker, Varss õnge otsas. Kalastaja nr 17.


 

Vaata lisaks:

Valdeku karjäär (Valdeku järv)
Tammemäe järv (Tammemäe karjäär, Lõuna karjäär, Saku karjäär)
Männiku järv (Männiku karjäär, Raudteejärv)