Männiku järv (Männiku karjäär, Raudteejärv)

Männiku järv, ka Männiku veehoidla, Männiku karjäär, Raudteejärv

Harjumaal, Saku valla Männiku küla ning Tallinna linna Nõmme linnaosa juures asuv tehisjärv

Kuulub Männiku karjääride hulka ehk Männiku tehisjärvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6578689

59°20'39" N

Y

540589

24°42'48" E

Vesikond:  Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Veepeegli pindala 105,3 ha, saarte pindala 0,4 ha, keskmine sügavus 5 m, suurim sügavus 9 m, kaldajoone pikkus 9 289 m

Valgala pindala 13 km2

 

Registrikood: VEE2006020

 

Kalgiveeline ja rohketoiteline veekogu

Männiku järv koosneb kahest teetammiga eraldatud järvest, mis kannavad artiklis Männiku karjäärid nimetusi Männiku 2. järv ja Männiku 3. järv. Et järved paiknevad raudtee läheduses, on neid hakatud nimetama ka ühiselt Raudteejärveks


Järvedele on iseloomulikud kõrged liivakaldad ning muutlik põhjareljeef.
Kaladest leidub ahvenat, särge, haugi, kiiska, nurgu, latikat, kokre, linaskit. Kunagi on asustatud ka karpkala ja peledit. 00-ndate alguses viidi Männiku 2. järvel paaril korral läbi talvine kalastusvõistlus Miljonilõhe, milleks järve asustati vikerforelle.

Talikalastuse puhul tasub arvestada, et järvejääs võib olla tuiskliiva, mis nürib kiiresti jääpuuri terad.

Allikad:
http://loodus.keskkonnainfo.ee
http://register.keskkonnainfo.ee
Vaata lisaks:

Männiku karjäärid (Männiku järvestik)
Hotmedia.ee