Lääne-Eesti vesikond

Lääne-Eesti vesikond on üks kolmest Veeseadusega määratud Eesti vesikonnast. 

Veelahkme järgi määratud vesikondadest katavad Lääne-Eesti vesikonda osaliselt või täielikult Soome lahe vesikond, Väinamere-Riia lahe vesikond ja Saarte vesikond.

Lääne-Eesti vesikond on jagatud neljaks alamvesikonnaks:
Harju alamvesikond
Läänesaarte alamvesikond
Matsalu alamvesikond
Pärnu alamvesikond

Allikas:
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

Lääne-Eesti saarestik
Eesti vesikonnad
Pärnu alamvesikond
Matsalu alamvesikond
Läänesaarte alamvesikond
Harju alamvesikond