Kurtna MKA vooluveed ja järved

Kurtna maastikukaitseala asub Ida-Virumaal Illuka vallas.
 
Kaitseala loodi 1987. aastal sealse mõhnastiku ja järvede kaitseks. Mõhnastik paikneb Vasavere mattunud aluspõhjalise vagumuse kohal. Mõhnastik on 9 km pikk ja üle 3 km lai. 
Mõhnad on valdavalt põhja-lõuna suunaliselt piklikud, mille suhtelised kõrgused on 15-20 m. 

Siin on Eesti järvederikkaim ala, kaitsealale jääb üle 30 järve. Kurtna järvestik on lisaks oma järvede rohkusele märkimisväärne ka tüpoloogilise mitmekesisuse ja haruldaste liikide leiukohtade poolest. Järved on termokarstilise päritoluga. Suurim kaitsealale jääv järv on Kurtna Suurjärv (33 ha) ja sügavaim Kuradijärv (11,5 m). 
Kaitseala on üks Ida-Virumaa olulisi puhkepiirkondi. 
Kaitseala pindala on 2805 ha

Kaitseala kaart: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis

Vooluveekogud:

Allikjärv VEE4800700
Konsu peakraav VEE1064200
Mustajõgi VEE1063800
Raudi kanal VEE1063600
Raudi-Konsu kanal VEE1064100
Riiasoo kraav VEE1063900
Vasavere jõgi VEE1067700

Järved:

Ahnejärv (Kurtna Ahnejärv) VEE2026200
Ahvenjärv (Kurtna Ahvenjärv) VEE2027200
Aknajärv VEE2025600
Allikjärv VEE2025300
Haugjärv (Kurtna Haugjärv) VEE2026800
Jaala järv VEE2026000
Kastjärv (Kurtna Kastjärv) VEE2014900
Kihljärv VEE2024800
Kirjakjärv VEE2026500
Konnajärv (Kurtna Konnajärv) VEE2024700
Kulpjärv VEE2015200
Kuradijärv VEE2025700
Kurtna Linajärv (Suur Linajärv) VEE2027800
Kurtna Väike Linajärv VEE2027700
Liivjärv (Kurtna Liivjärv) VEE2015000
Lusikajärv VEE2015300
Martiska järv (Kurtna Martiska järv) VEE2026100
Must-Jaala järv VEE2026300
Mustjärv (Kurtna Mustjärv) VEE2027000
Mätasjärv (Kurtna Mätasjärv) VEE2025000
Niinsaare järv VEE2026700
Nootjärv VEE2025200
Nõmme järv (Kurtna Nõmme järv) VEE2027400
Peen-Kirjakjärv VEE2026900
Piirakajärv VEE2025500
Punane järv VEE2026810
Rääkjärv VEE2015100
Räätsma järv VEE2027600
Saarejärv (Kurtna Saarejärv) VEE2027500
Sisalikujärv VEE2027300
Suurjärv (Kurtna Suurjärv) VEE2025800
Särgjärv (Kurtna Särgjärv) VEE2027100
Valgejärv (Kurtna Valgejärv) VEE2025900
Virtsiku järv VEE2025400
Väike-Niinsaare järv VEE2026600

Allikas:
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik