Kuningvere järv

Kuningvere järv

Tartumaal, Alatskivi vallas, Kuningvere küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6501754

58°37'7" N

Y

678781

27°4'40" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 24,5 ha, keskmine sügavus 4,8 m, suurim sügavus 7,4 m, pikkus 760 m, laius 470 m, kaldajoone pikkus 1 992 m

Valgala pindala 3,1 km2, veevahetus 1 kord aastas

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2058800

 

Alatskivilt 4,5 km lääneloodepool asuvast Mustjärvest 300 m ida pool asub ürgoru laiendis kaunis Kuningvere järv. Mustjärvest eraldab teda liivast-kruusast koosnev seljak - Tagajärve mägi. Järve pindala on 24,3 ha, suurim sügavus 8,0 m (keskmine sügavus 4,8 m). Sügavaim koht on loode-kagu suunas ovaalse järve keskosast veidi loode pool. kaldavööde on enamasti liivane, üksnes loodes ja kagus on mudaseid kaldalõike. Järve idaosas on põhi liivane, keskosas aga kaetud 1 m paksuse mudakihiga.

Järv toitub peamiselt allikatest. Järve lõunaotsast väljuv 1,5 m laiune oja suubub Alatskivi jõkke. Vesi on peaaegu kihistumata, rohekaskollane ning vähe läbipaistev (0,9-1,3 m). Taimestik kattis 1957. a. veerandi, taimeliike oli keskmisel hulgal (18). Põhjaloomastik on vähene. Järv on olnud üsna hea vähijärv.

Kalastikus on rohkesti latikat, järgnevad särg, ahven, haug, kiisk, roosärg, koger ja vingerjas. Järv on üllatavalt linnuvaene.

Tänu liivasele kaldavöötmele on järv soodsaid suplemisvõimalusi pakkuv väärtuslik puhkepaik. Oma maaliliste kallastega, millel asuvad põlised talud, moodustab kauni maastikupildi ja on võetud kohaliku looduskaitse alla.

Huvitav arheoloogiline objekt on I aastatuhande teise poolde kuuluvad kääpad Tagajärve mäel.

Rahvamuistendite järgi on järv oma nime saanud järve uppunud või järve lähedal elanud kuningast. Kalevipojale olevat järv ulatunud kuklani. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Suhteliselt kiiresti sügavaks minevas järves esinevad koger, särg, ahven, haug, latikas. /Õngitsemine. Tln 2003

Kalastiku seire 2004, 2008: ahven, haug, jõevähk, kiisk, koha, koger, latikas, nurg, roosärg, särg. Järve on asustatud haugi- ja kohamaime

Pärimus: 

Vt Kuningvere järv (pärimus)

 

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977 

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Halli ja Kuningvere järve tekkimine (pärimus; Eisen)
Kuningvere järv (pärimus)