Halli ja Kuningvere järve tekkimine (pärimus; Eisen)

Muiste olnud õitselised korra Kodavere kihelkonnas öösel hobuste juures. Üks poiss jõudnud hobust ajades teistest tüki maad eemale. Korraga kuuleb kaugelt nagu kõue kõminat ja metsa mühinat. Ei pane kuulmist tähelegi. Natuke aega läheb mööda, kui äkisti hääl hüüdnud: “Ära siit! Ära siit!” Poiss mõtleb, kes nii hüüab. Arvab, et vist teised õitselised. Ju kostnud valjum kohin. Poiss vaatab: öösine taevas must kui pajapõhi, eemal vehivad välgud, piksepilv läheneb.

Poiss teiste juurde tagasi. Hämaras näeb: kaugemal künkal hall, teisel must härg, kolesuured ise. Kaabivad jalgadega mulda, põrnitsevad teine teise pääle, puhuvad sõõrmist tuld, löövad sarved kokku, hakkavad pusklema. Poisil kollisid nähes hirm pääl: vaatab vadides härgade poole. Härjad pusklevad edasi, nagu mustavad mäed öö hämaruses.

Jälle hüüab hääl: “Ära siit!” Nüüd ei leia poiss enam rahu. Kargab lähedal söövale hobusele selga, kihutab tuhatnelja kodu poole. Teised õitselised ei pane hüüdu ega pusklevaid härgi tähele, vaid naljatavad õitsetule ääres edasi.

Poiss jõuab kodu ligidale. Hobune sörgib veel tasakesi. Poiss vaatab tagasi. Näeb: härjad kargavad tulise hooga teine teise kallale. Korraga röögatavad mõlemad. Maa müdiseb, mets mühiseb, mägi väriseb, vesi vahutab. Silmapilgul lõhkevad pusklevad härjad teine teisele poole mäge. Jõed voolavad härgadest välja, täidavad oru, täidavad aru. Mõne minuti pärast järv siin pool, järv teisel pool mäge lainetamas. Järv matab õitselised, matab õitseliste hobused. Näkkidena elavad õitselised järve põhjas edasi. Jaaniöösi on mõnikord hobuste hirnumist ja näkkide laulu veel järvest kuulda.

Mustast härjast tekkinud järve hakati Mustaks järveks, hallist härjast tekkinud järve Halliks järveks hüüdma. Hiljemini omandas Halljärv enesele Kuningvere järve nime. Seda nime kannab ta praegu veel ühe kuninga mälestuseks, kes korra selle järve ääres käinud. Teised ütlevad, haavatud kuningas uppunud sõja ajal sinna järve. Sellest saanud Halljärv Kuningvere järve nime.

Allikas: Matthias Johann Eisen. Tartumaa muinasjutud. // folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/tmuina/

Juuli, 2023

Vaata lisaks:

Kuningvere järv
Kuningvere järv (pärimus)