Kadja järv/Põlliku järv (Kuimetsa järv, Suur Kuimetsa järv, Kodja järv, Põllikese järv)

Kadja järv/Põlliku järv, ka Kuimetsa järv, Suur Kuimetsa järv, Kodja järv, Põllikese järv

Raplamaal, Rapla vallas, Kuimetsa küla läheduses asuv avalikult kasutatav järv

Keskpuntki koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6542669

59°1'1" N

Y

570321

25°13'27" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 10,5 ha, suurim sügavus 1,5 m, pikkus 570 m, laius 320 m, kaldajoone pikkus 1 782 m

Valgala pindala 6 km2, veevahetus 8 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2041300

Kadja järv on ebakorrapärase kujuga järv Kuimetsast 6,5 km idakagu pool.

Järve piirab põhja poolt puisniit, lõunast ja idast raba. Järve ümbritseb õõtsikuring, põhi on mudane. Vesi on põhjani segunev ja soojenev. Tõenäoliselt jääb järv talvel ummuksile.

Järve läänekaldalt algab Atla jõgi.

Kaladest leidub peamiselt ahvenat ja haugi.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Raskesti ligipääsetav rabajärv. Särg, ahven, haug, linask, koger. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Viimati: märts 2018

Vaata lisaks:

Atla jõgi