Atla jõgi

Atla jõgi, ka K u i m e t s a  jõgi, S e l i  jõgi


saab alguse 16 km Juuru alevikust kagus, Kuimetsa külast 7 km idakagus, Kadja (Kuimetsa) järvest, mis asub Aela raba loodeservas. Suubub paremalt Keila jõkke. Pikkus 33 km, valgala 130,5 km². Lähtest peaaegu Pirgu mõisani (alamjooksul) on jõgi süvendatud ja õgvendatud; voolab enamasti läbi soise, osalt ka läbi kultuurmaastiku. Jõe paremal kaldal paikneva Kuimetsa karstiala piirkonnas lisandub jõkke rohkesti karstiallikate vett (veerohkeim on Õrde allikas). Pirgu mõisast 1,5 km ülesvoolu pöördub jõgi kagusse ja suubub paremalt Keila jõkke Seli külas, voolates viimased 2 km looduslikus sängis.
KKR kood VEE1096900. Atla jõkke suubuvad: Eeru peakraav, Kadja kraav, Kaiu peakraav, Lagevainu kraav.
Kalastiku tüübilt  praegu haugijõgi.

A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001; Internet

Vaata lisaks:

Kadja järv/Põlliku järv (Kuimetsa järv, Suur Kuimetsa järv, Kodja järv, Põllikese järv)