Estuaar (lehtersuue)

Estuaar ehk lehtersuue,

jõe suudmeosa, mis on mere poolt üle ujutatud. Estuaarides on jõe sissevoolu tõttu vee soolsus madalam kui meres. Estuaaridele on reeglina omased suhteliselt tugevad looded. Kui loodeid ei ole, võib estuaari asemele tekkida delta. Estuaarid on tekkinud kas maapinna vajumise või merepinna tõusu tagajärjel. Jääaegadel on merepinna tase madalam, sest suur osa mereveest on kogunenud pooluselähedastesse jääkilpidesse. Jääaja taandudes jää sulab ning tõstab merepinna taset, ujutades üle jõgede alamjooksud, millest saavadki estuaarid.

Euroopa üks suurimaid on Gironde estuaar, mis on moodustunud Garonne'i ja Dordogne'i jõgede suubumisel Biskaia lahte Prantsusmaa edelaosas; selle pikkus on 75 km, laius 3-11 km. Ulatuslikud estuaarid on ka Amasoonasel, Times'il, Dnestril, Jenisseil, Obil, Amuuril ja paljudel teistelgi suurematel jõgedel.

 Estuaarid on paljudele kalaliikidele olulised elu- ja/või kudemispaigana.

Viimati: jaanuar 2018


Vaata lisaks:

Suue
Delta
Hotmedia.ee