Suue

Suue, koht, kus jõgi suubub merre, järve või teise jõkke. Mõned jõed (Amazonas, Mississippi, Niilus, Volga jt), moodustavad suudmealal delta, mõned jõed (Kongo, Amuur jjt) estuaari. Igal jõel kindlat suuet ei ole, nt Okavango jõgi lõpeb Kalahari kõrbe põhjaserva soodes, Kontrovodi jõgi muudab sadude tulemusena oma sängi, suubudes vahel Ussuuri jõkke, vahel Bikini jõkke. Mõnel suudmealal paiknevat asulat nimetatakse jõesuuks, nt Eestis Vääna-Jõesuu, Narva-Jõesuu, Saksamaal Travemünde, Venemaal Ust-Luga, Ust-Ilimsk, Ust-Kamtšatsk jm

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Estuaar (lehtersuue)
Delta