Otsingu tulemused:

1. Akvakultuur
2. Alaska malma (Salvelinus anaktuvukensis)
3. Alsatia paalia (Salvelinus alpinus × Salvelinus fontinalis)
4. Ameerika paalia ehk oja-mägihõrnas (Salvelinus fontinalis)
5. Amemasu (koletiskala Jaapanis)
6. Ammersee paalia (Salvelinus evasus)
7. Arktika paalia ehk mägihõrnas (Salvelinus alpinus)
8. Beauforti meri
9. Boganida paalia (Salvelinus boganidae)
10. Cole'i paalia (Salvelinus colii)
11. Coomasaharni paalia (Salvelinus fimbriatus)
12. Drjagini paalia (Salvelinus drjagini)
13. Elgõgõtgõn (järv Tšukotkal)
14. Endeem
15. Euroopa paalia (Salvelinus lepechini)
16. Fääri paalia (Salvelinus faroensis)
17. Harjuspaalia (Salvethymus svetovidovi)
18. Haweswateri paalia (Salvelinus lonsdalii)
19. Häddi (Salvelinus killinensis)
20. Härgpaalia (Salvelinus confluentus)
21. Jakuudi paalia (Salvelinus jacuticus)
22. Jessei paalia (Salvelinus tolmachoffi)
23. Kalad ja linnud itelmeeni uskumustes
24. Kalakasvatus: perspektiivsed liigid
25. Kalandus
26. Karusaare paalia (Salvelinus salvelinoinsularis)
27. Kaugida paalia, kundža (Salvelinus leucomaenis)
28. Kii paalia (Salvelinus japonicus)
29. Kivipaalia (Salvelinus kuznetzovi)
30. Kristivomer (Salvelinus namaycush)
31. Krogiuse paalia (Salvelinus krogiusae)
32. Kronoki paalia (Salvelinus kronocius)
33. Kuldne paalia (Salvelinus noori, ka Salvelinus youngeri)
34. Kõmri paalia (Salvelinus perisii)
35. Levanidovi paalia (Salvelinus levanidovi)
36. Lõhelased (Salmonidae)
37. Lõunamalma (Salvelinus curilus)
38. Mallochi paalia (Salvelinus mallochi)
39. Malma (Salvelinus malma)
40. Melvini paalia (Salvelinus grayi)
41. Murta (Salvelinus murta)
42. Mägipaalia (Salvelinus umbla)
43. Neiva (Salvelinus neiva)
44. Nelma (Stenodus nelma)
45. Onekotani paalia (Salvelinus gritzenkoi)
46. Orkney paalia (Salvelinus inframundus)
47. Paaliad ehk mägihõrnad (Salvelinus)
48. Pisisuu-paalia (Salvelinus elgyticus)
49. Põlula Kalakasvatuskeskus
50. Rakfisk ehk norra hapukala
51. Redupaalia (Salvelinus thingvallensis)
52. Sahhalini paalia (Salvelinus vasiljevae)
53. Schmidti paalia (Salvelinus schmidti)
54. Shetlandi paalia (Salvelinus gracillimus)
55. Splake (Salvelinus namaycush x Salvelinus fontinalis)
56. Struani paalia (Salvelinus struanensis)
57. Suursuu-paalia (Salvelinus maxillaris)
58. Taimenid (Hucho)
59. Taimõri paalia (Salvelinus taimyricus)
60. Taranetzi paalia (Salvelinus taranetzi)
61. Tiigerforell (Salmo trutta × Salvelinus fontinalis)
62. Tšerski paalia (Salvelinus czerskii)
63. Tšukotka paalia (Salvelinus andriashevi)
64. Tömp paalia (Salvelinus obtusus)
65. Valge paalia (Salvelinus albus)
66. Willughbi paalia (Salvelinus willoughbii)

Endeem

Endeem (ka endeemik), liik või muu takson, mis esineb üksnes teatud piiratud alal. Nähtust nimetatakse endemismiks. Endeemi levila ei pruugi olla väike. Näiteks Austraalia endeem võib levida kõikjal Austraalias, kuid mitte mujal. Endeeme leidub suhteliselt rohkesti tugevate levikubarjääridega piiratud aladel, kus kliima pole väga pika aja jooksul palju muutunud – näiteks mandreist eemal asuvatel vanadel saartel. Endeemirohked on näiteks Uus-Meremaa, Madagaskar ja Hawaii saared. Endeemsed liigid on tundlikud võõrliikide sissetoomisele ning võivad kergesti ohtu sattuda.

Neoendeem on noor takson, mis ei ole veel laialt levida jõudnud. Eestis on neoendeem näiteks saaremaa robirohi, mis kujunes liigina välja arvatavasti pärast jääaega.

Relikt on liik või muu takson, mille levila oli kunagi märksa laialdasem – ta on praegu enamikus kohtades välja surnud, kuid esineb üksikuis paigus, mida nimetatakse pagulaks võirefuugiumiks. Nt on relikt euroopa naaritsja üks tema refuugiume on Hiiumaa.

Endeemse liigi vastand on kosmopoliit, mille levikul on globaalne ulatus. Kosmopoliitsed liigid on näiteks inimene ja pilliroog.

Maailma kalafaunas on endeeme rohkelt: reeglina on nende levila seotud mõne kindla järve või jõega. Nt on endeeme palju siigade, paaliate ja lõhede perekondades. Eestis võime endeemidena vaadelda merisiia ja meritindi Peipsi järves kujunenud vorme Peipsi siiga ja Peipsi tinti.

Jaanuar 2018