Endeem

Endeem (ka endeemik), liik või muu takson, mis esineb üksnes teatud piiratud alal. Nähtust nimetatakse endemismiks. Endeemi levila ei pruugi olla väike. Näiteks Austraalia endeem võib levida kõikjal Austraalias, kuid mitte mujal. Endeeme leidub suhteliselt rohkesti tugevate levikubarjääridega piiratud aladel, kus kliima pole väga pika aja jooksul palju muutunud – näiteks mandreist eemal asuvatel vanadel saartel. Endeemirohked on näiteks Uus-Meremaa, Madagaskar ja Hawaii saared. Endeemsed liigid on tundlikud võõrliikide sissetoomisele ning võivad kergesti ohtu sattuda.

Neoendeem on noor takson, mis ei ole veel laialt levida jõudnud. Eestis on neoendeem näiteks saaremaa robirohi, mis kujunes liigina välja arvatavasti pärast jääaega.

Relikt on liik või muu takson, mille levila oli kunagi märksa laialdasem – ta on praegu enamikus kohtades välja surnud, kuid esineb üksikuis paigus, mida nimetatakse pagulaks võirefuugiumiks. Nt on relikt euroopa naaritsja üks tema refuugiume on Hiiumaa.

Endeemse liigi vastand on kosmopoliit, mille levikul on globaalne ulatus. Kosmopoliitsed liigid on näiteks inimene ja pilliroog.

Maailma kalafaunas on endeeme rohkelt: reeglina on nende levila seotud mõne kindla järve või jõega. Nt on endeeme palju siigade, paaliate ja lõhede perekondades. Eestis võime endeemidena vaadelda merisiia ja meritindi Peipsi järves kujunenud vorme Peipsi siiga ja Peipsi tinti.

Jaanuar 2018