Biogenees

biogenees (bio- + kr genesis ‘teke, sünd’)

Elusolendite tekkimine teistest elusolenditest; ülekantud tähenduses õpetus, mis tunnistab elusolendite teket ainult elusast mateeriast (omne vivum ex vivo ‘kõik elus elusast’). Äärmuslik b-s eitab ka elu algteket elutust ainest; selle vaate kohaselt on elu igavene ja võis Maale sattuda teistelt taevakehadelt. L. Pasteur tõestas 19. sajandi keskel, et kindlavormilised elusolendid (bakterid) ei saa tekkida elutust ainest, vaid ainult omasuguseist elusolendeist. Elu isetekke võimatust tema katsed ei kinnitanud, näitasid ainult, et Maa praegustes tingimustes ei ole see tõenäoline. Elu algtekke küsimus jäi lahtiseks. Nüüdisaegsete vaadete kohaselt on abiogeneesi (elu tekkimine elutust) peamine takistus ja ühtlasi biogeneesi alus Maal juba eksisteeriv elu.

ENE, 1. kd. 

Vaata lisaks:

Abiogenees