Abiogenees

abiogenees ( kr abios ´elutu´ + genesis ´tekkimine´)

Isetärkamine, elusolendite tekkimine eluta ainest. Antiikajal arvati, et organismid võivad tekkida vahetult eluta ainest, nt lehetäid kastetilkadest ja ussid roiskunud lihast. Sedamööda, kuidas õpiti tundma üha lihtsamate organismide biogeneesi, abiogeneesi mõiste kitsenes. Nüüdisajal seostakse abiogeneesi ainult elu algse tekkimisega Maal.

ENE, 1. kd 

Vaata lisaks:

Biogenees