Baeri-Babinet' seadus

Baeri-Babinet´ seadus:

Maa põhjapoolkera jõed uhuvad rohkem paremat ja lõunapoolkera jõed vasakut kallast. Seetõttu on põhjapoolkera jõeorgude parem veer enamasti järsk ja vasak lauge, lõunapoolkeral vastupidi. Seda põhjustab voolavale veele mõjuv Maa pöörlemisest tulenev Coriolisi jõud, mille rõhtkomponent on risti voolu suunaga, ei sõltu voolu suunast ja on võrdeline geograafilise laiuse siinusega. Viimase asjaolu tõttu on seaduse mõju ekvaatoril null ning suurtel laiuskraadidel eriti märgatav.
Baer esitas seaduse 1856.a. meridiaani sihis voolavate jõgede kohta. Universaalsema ja korrektsema sõnastuse andis sellele 1859 J. Babinet. Sagedase vastuväite, et Coriolisi jõud on jõesängide kujunemise põhjustamiseks liiga nõrk, lükkas 1926. a ümber Albert Einstein. 

Vaata lisaks:

Coriolisi jõud
Baer
Hotmedia.ee