Käärtrullid (Schistura) 2

Artikli Käärtrullid (Schistura) järg


Schistura kloetzliae Kottelat, 2000 – kloetzli käärtrull. Nam Youani jõgikonnas Laoses ja Hiina Yunnani provintsis. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väiksemates jõgedes. Rühmiti. Toitub põhja-selgrootutest. Pikkus kuni 5 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura klydonion Kottelat, 2017 – lainevööt-käärtrull1. Laoses Bolaveni platool Xe Namnoy jões. Demersaalne. Troopikas. Pikkus kuni 7,6 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura kodaguensis (Menon, 1987) – kodagu käärtrull1. Indias Karnataki osariigis Kodagu disktriktis Cauvery jões. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väiksemates mägijõgedes. Toitub põhja-selgrootutest. Pikkus kuni 3,6 cm (SL). Ohustatud (VU).Schistura kohatensis Mirza & Bănărescu, 1981 – kohati käärtrull. Endeem Pakistanis. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Pikkus kuni 2,7 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura kohchangensis (H. M. Smith, 1933) – changi käärtrull. Tai kaguosa provintsides ja Koh Changi saarel väikestes rannikujõgedes; Mekongi jõgikonnas Tais ja Kambodžas. Bentopelaagiline. Troopikas. Aeglase või mõõduka voolu ja kivise või kruusase põhjaga väiksemates jõgedes ning ojades. Aktiivne öösel. Toitub putukavastsetest ja vetikatest. Pikkus kuni 7,5 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura koladynensis Lokeshwor & Vishwanath, 2012 – kaladani käärtrull. Indias Mizorami osariigis Koladyne jões. Demersaalne. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga vetes. Pikkus kuni 7,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura kongphengi Kottelat, 1998 – kongphengi käärtrull. Mekongi jõgikonnas Laoses ja Vietnamis. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise või kruusase põhjaga väiksemates jõgedes ning ojades. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist. Pikkus kuni 9,1 cm (SL). Pole ohustatud.Schistura kontumensis Freyhof & Serov, 2001 – kontumi käärtrull. Vietnamis Kontumi provintsis Sesani jões (Sekongi lisajõgi, mis on omakorda Mekongi lisajõgi). Demersaalne. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga vetes, samuti aeglase voolu ja sogase veega suuremates jõgedes. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist. Pikkus kuni 5,5 cm (SL). Ohustatud (VU).

Pilt puudub

Schistura laterimaculata Kottelat, 1990 – lapiline käärtrull. Mekongi jõgikonnas (Tai, Laos). Bentopelaagiline. Troopikas. Pikkus kuni 5,5 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura latidens Kottelat, 2000 – laihamb-käärtrull. Laoses Xe Poni jõgikonnas. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire või mõõduka voolu ja kivise põhjaga vetes, ka kärestikes.Pikkus kuni 5,8 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura latifasciata (S. Q. Zhu & S. H. Wang, 1985) – laamvööt-käärtrull. Hiinas Yunnani provintsis Lancangjiangi jões (Mekong). Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga jõgedes. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.Schistura leukensis Kottelat, 2000 – leuki käärtrull. Laoses Leuki jõe jõgikonnas. Bentopelaagiline. Troopikas. Väikestes ja keskmistes veevoogudes, enamasti aeglase vooluga. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist ja vetikaist. Pikkus kuni 5,8 cm (SL). Äärmiselt ohustatud (CR).Schistura lingyunensis Liao, Wang & Luo, 1997 – lingyuani käärtrull. Hiinas Guangxi provintsis Shadongi koopas. Demersaalne. Troopikas. Koopakala. Silmad taandarenenud, soomusteta, vähese pigmentatsiooniga.Pikkus kuni 6,2 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura liyaiensis Lokeshwor & Vishwanath, 2014 – liyai käärtrull1. Indias Manipuri osariigis Baraki jões (Liyai küla läheduses). Demersaalne. Troopikas. Kiire vooluga ojades. Pikkus kuni 4,2 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura longa (S. Q. Zhu, 1982) – sihvakas käärtrull. Hiinas Yunnani provintsis. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kruusase põhjaga mägiojades.Pikkus määramata. Ohustatus määramata.Schistura machensis (Mirza & Nalbant, 1970) – machi käärtrull. Pakistanis Machi jões (Induse vesikonnas asuva Bolani lõe lisajõgi). Bentopelaagiline. Subtroopikas. Pikkus kuni 3,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura macrocephalus Kottelat, 2000 – suurpea-käärtrull. Laoses Youani jõgikonnas ja Hiinas Mengla jões. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Pikkus kuni 8,4 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura macrolepis Mirza & Bănărescu, 1981 – suursoom-käärtrull. Pakistanis. Demersaalne. Subtroopikas. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura macrotaenia (J. X. Yang, 1990) – suurvööt-käärtrull. Hiinas Tengtiao Jiang'i jões ja Vietnami põhjaosas. Bentopelaagiline. Parasvöötmes. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura maculiceps (T. R. Roberts, 1989) – tähnikpea-käärtrull. Borneo llääneosas. Bentopelaagiline. Troopikas. Pikkus kuni 11,6 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura maculosa Lalronunga, Lalnun Tluanga & Lal Ramliana, 2013 – täpikuim-käärtrull. Indias Mizorami osariigis Tuingo ja Pharsihi jõgedes (Tuivai lisajõed). Demersaalne. Troopikas. Mõõduka voolu ja liivase-kivise põhjaga väiksemates jõgedes. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist, peamiselt putukavastseist. Pikkus kuni 7,6 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura madhavai Sudasinghe, 2017 – madhava käärtrull1. Sri Lankal Walawe jõgikonnas. Demersaalne. Troopikas. Leitud umbes 2 m laiusest ojast, eelistab kiiremaid lõike. Pikkus kuni 5,5 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura maejotigrina Suvarnaraksha, 2012 – maejo käärtrull. Tais Maechaemi jõestikus (Chao Phraya vesikond). Demersaalne. Troopikas. Kiirema voolu ja kivise põhjaga keskmistes jõgedes, koguneb kärestike ja koskede juurde. Rühmiti. Toitub vee-selgrootutest ja vetikatest. Pikkus kuni 5,3 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura maepaiensis Kottelat, 1990 – salweeni käärtrull. Tais Salweeni jõgikonnas. Bentopelaagiline. Troopikas. Mõõduka voolu ja kivise põhjaga väiksemates jõgedes. Rühmiti. Toitub putukavastsetest. Pikkus kuni 5,2 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura magnifluvis Kottelat, 1990 – jõe-käärtrull. Mekongi keskjooksu peavetes (Tai, Laos, tõenäoliselt ka Kambodža). Bentopelaagiline. Troopikas. Mõõduka või kiire voolu ja savise või mudase põhjaga suuremates ja keskmistes jõgedes. Rühmiti. Toitub veeselgrootuist. Pikkus kuni 8,5 cm (SL). Pole ohustatud.Schistura mahnerti Kottelat, 1990 – mahnerti käärtrull. Tais Salweeni jõgikonnas. Bentopelaagiline. Troopikas. Peamiselt liivase-kivise põhjaga väikejõgedes ja metsaojades. Rühmiti. Toitub põhja-selgrootuist. Pikkus kuni 6,4 cm (SL). Pole ohustatud. Akvaristikaäri.Schistura malaisei Kottelat, 1990 – irrawaddy käärtrull. Irrawaddy jõgikonnas Myanmaris ja Hiinas Yunnani provintsis. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire vooluga väiksemates jõgedes. Pikkus kuni 4,6 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Schistura manipurensis (B. L. Chaudhuri, 1912) – manipuri käärtrull. Indias Manipuri ja Nagalandi osariikides. Bentopelaagiline. Troopikas. Kruusase põhjaga ojades. Pikkus kuni 8 cm (TL). Ohulähedane (NT).Schistura megalodon Endruweit, 2014 – suurhamb-käärtrull1. Hiinas Erganyahe jões (Irraweaddy jõgikond). Demersaalne. Subtroopikas. Kiire või mõõduka voolu ja kruusase põhjaga väiksemates metsajõgedes. Toitub põhja-selgrootutest. Pikkus kuni 4,2 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura melarancia Kottelat, 2000 – ruuge käärtrull. Loses ja Vietnamis Mekongi jõgikonnas. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja liivase-kivise põhjaga ojades. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist. Pikkus kuni 9,6 cm (SL). Pole ohustatud.Schistura menanensis (H. M. Smith, 1945) – menani käärtrull. Tai lõunaosas Chao Phraya jõgikonnas. Bentopelaagiline. Troopikas. Erinevad biotoobid: suured jõed ja väikesed ojad. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist. Pikkus kuni 5,9 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura minuta Vishwanath & Shanta Kumar, 2006 – pisike käärtrull. Indias Manipuri osariigis Tyei jões. Demersaalne. Troopikas. Pikkus kuni 3,8 cm (SL). Väga ohustatud (EN).

Pilt puudub

Schistura mizoramensis Lal Ramliana, Lalronunga, Vanramliana & Lalthanzara, 2014 –mizorami käärtrull1. Indias Mizorami osariigis Tuirivangi jões (Tuiriali lisajõgi). Aeglase voolu ja liivase-kruusase põhjaga vees. Demersaalne. Troopikas. Pikkus kuni 5,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura mobbsi Kottelat & Leisher, 2012 – mobbsi käärtrull. Endeem Vietnamis Thai Ngueni provintsis Phuon Hoangi koopas. Demersaalne. Silmitu koopakala. Roosakas. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.Schistura moeiensis Kottelat, 1990 – moei käärtrull. Irrawaddy ja Salweeni jõgikondades. Bentopelaagiline. Troopikas. Erinevates biotoopides: nii kiiretes ojades kui ka rahulikes jõgedes. Rühmiti. Pikkus kuni 5,3 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura mukambbikaensis (Menon, 1987) – mookambika käärtrull1. Indias. Demersaalne. Troopikas. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura multifasciata (F. Day, 1878) – rohkevööt-käärtrull. Himaalaja idaosas Indias ja Nepaalis. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiiretes mägiojades ja kruusase põhjaga jõgedes. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist. Pikkus kuni 9,8 cm (SL). Pole ohustatud.Schistura musa Kottelat, 2017 – banaan-käärtrull1. Laoses Ngiepi jõe keskjooksu vesikonnas. Demersaalne. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes jõgedes. Aktiivne päeval. Toitub vee-selgrootuist. Pikkus kuni 4,2 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura myrmekia (Fowler, 1935) – tüügas-käärtrull1. Vahepeal käsitletud tai käärtrulli (Schistura desmotes) alamliigina. Tai edelaosas Keng Soki vesikonnas. Troopikas. Pikkus kuni 4,7 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura nagaensis (Menon, 1987) – naga käärtrull. Indias Manipuri ja Nagalandi osariikides Tizu jõestikus (Brahmaputra vesikond). Bentopelaagiline. Troopikas. Kruusase põhjaga mägiojades. Pikkus kuni 5,9 cm (SL). Ohustatud (VU).

Pilt puudub

Schistura nagodiensis Sreekantha, Gururaja, Rema Devi, T. J. Indra & T. V. Ramachandra, 2006 – nagodi käärtrull. Indias Lääne-Ghati keskosas Sharavathi jõe jõgikonnas. Demersaalne. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes mägijõgedes. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist. Pikkus kuni 2,8 cm (SL). Väga ohustatud (EN).Schistura namboensis Freyhof & Serov, 2001 – vietnami käärtrull. Vietnami kesk- ja lõunaosa vetes. Demersaalne. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes jõgedes, sageli kärestike juures. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist. Pikkus kuni 7,4 cm (SL). Pole ohustatud.Schistura nandingensis (S. Q. Zhu & S. H. Wang, 1985) – nandingi käärtrull. Hiinas Yunnani provintsis Nandingi jões. Bentopelaagiline. Troopikas. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura nasifilis (Pellegrin, 1936) – niitnina-käärtrull. Vietnamis Ko ja Tani jõgedes. Bentopelaagiline. Troopikas. Pikkus kuni 9,7 cm (SL). Äärmiselt ohustatud (CR), võimalik, et välja surnud.

Pilt puudub

Schistura nebeshwari Lokeshwor & Vishwanath, 2013 – nebeshwari käärtrull1. Indias Mizorami osariigis Kolchawi jões ja Phura küla lähedal asuvas ojas. Demersaalne. Troopikas. Väikestes ojades. Pikkus kuni 5,5 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura nicholsi (H. M. Smith, 1933) – nicholsi käärtrull. Mekongi jõgikonnas Laoses, Tais ja tõenäoliselt ka Kambodža idaosas. Bentopelaagiline. Troopikas. Metsavööndis väikestes liivase-kivise põhjaga jõgedes ja ojades. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist. Pikkus kuni 7,4 cm (SL). Pole ohustatud.


 

Schistura nilgiriensis (Menon, 1987) – nilgiri käärtrull1. Indias Tamil Nadu osariigis Nilgiri distriktis Pykara elektrijaama veehoidla juures. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes jõgedes jning ojades. Rühmiti. Toitub põhja-selgrootuist ja vetikaist. Pikkus kuni 5,1 cm (SL). Pole ohustatud.Schistura niulanjiangensis (L. Chen, Zong-Min Lu & W. N. Mao, 2006) – niulani käärtrull. Hiinas Yunnani provintsis. Demersaalne. Troopikas. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura nomi Kottelat, 2000 – nomi käärtrull. Laoses Xe Kongi jõestikus. Bentopelaagiline. Troopikas. Mõõduka voolu ja kivise põhjaga väikestes jõgedes. Pikkus kuni 4,8 cm (SL). Pole ohustatud.Schistura notostigma (Bleeker, 1863) (Spotback loach) – turitäpp-käärtrull. Endeem Sri Lankal. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kruusase-kivise põhjaga väikestes jõgedes ja ojades. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist ja vetikaist. Pikkus kuni 6,3 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura novemradiata Kottelat, 2000 – namtha käärtrull. Laoses Nam Tha jõgikonnas. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes jõgedes ja ojades. Pikkus kuni 5,7 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura nubigena Kottelat, 2017 – pilvlaik-käärtrull1. Myanmaris Kachini osariigis Mali Hka jões (Irrawaddy vesikond). Demersaalne. Troopikas. Pikkus kuni 3,9 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura nudidorsum Kottelat, 1998 – paljasturi-käärtrull. Laoses Theuni ja Gnouangi jõgede (Mekongi lisajõed) valgaladel. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kruusase-kivise põhjaga vetes. Pikkus kuni 7,5 cm (SL). Väga ohustatud (EN).

Pilt puudub

Schistura obeini Kottelat, 1998 – obeini käärtrull. Laoses Theuni ja Gnouangi jõgedes (Mekongi lisajõed). Bentopelaagiline. Troopikas. Erinevates biotoopides, tihti kärestike juures. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist ja vetikaist. Pikkus kuni 10,5 cm (SL). Pole ohustatud.Schistura obliquofasciaLokeshwor, Barat, Sati, Darshan, Vishwanath & Mahanta, 2012 – längvööt-käärtrull. Indias Uttarakhandi osariigis Kalsa jões (Gangese lisajõgi). Demersaalne. Troopikas. Pikkus kuni 14 cm (TL). Ohustatus määramata.Schistura oedipus (Kottelat, 1988) – oidipus-käärtrull. Endee, Tai loodeosas Pang Mapha karstiala koobastes. Kiire vooluga maa-alustes jõgedes. Koopakala. Rühmiti. Toitub ümarussidest ja putukavastseist. Silmad taandarenenud. Pikkus kuni 5,4 cm (SL). Ohustatud (VU).Schistura orthocauda (Đ. Y. Mai, 1978) – sirgsaba-käärtrull. Vietnami põhjaosas. Demersaalne. Troopikas. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura pakistanica (Mirza & Bănărescu, 1969) – pakistani käärtrull. Endeem Pakistanis. Bentopelaagiline. Troopikas. Pikkus kuni 8,2 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura pantherina Page, Plongsesthee & Z. S. Randall, 2012 – leopard-käärtrull. Tais Kanchanaburi provintsis Kroen Krawia ja Kwai Noi jõgedes (Meklongi vesikond). Demersaalne. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga ojades. Pikkus kuni 6 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura papulifera Kottelat, Harries & Proudlove, 2007 – paapulpea-käärtrull. Indias Meghalaya osariigis Krem Synrang Pamiangi jõestikus. Demersaalne. Troopikas. Järvedes, seisuvees. Hoidub sügavusse. Pikkus kuni 4,9 cm (SL). Äärmiselt ohustatud (CR).Schistura paraxena Endruweit, 2017 – veider käärtrull1. Hiinas Guangxi provintsis Westi jões (Pärlijõe vesikond). Demersaalne. Subroopikas. Toitub putukavastsetest. Pikkus kuni 7 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura paucicincta Kottelat, 1990 – hõrevööt-käärtrull. Tai ja Myanmari piirialadel Mae Nam Noi (Salweeni lisajõgi) valgalas. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire vooluga madalates metsaojades. Pikkus kuni 5 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura paucifasciata (Hora, 1929) – aherküüt-käärtrull. Myanmaris Irrawaddy vesikonnas. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire vooluga mägiojades. Pikkus kuni 4,5 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura paucireticulata Lokeshwor, Vishwanath & Kosygin, 2013 – tuiriali käärtrull. Indias Mizorami osariigis Tuiriali jões (Baraki jõe lisajõgi). Demersaalne. Troopikas. Pikkus kuni 6,1 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura pawensis Bohlen & Šlechtová, 2013 – myitnge käärtrull. Myanmaris Paw ojas, Myitnge jões (Irrawaddy lisajõgi). Demersaalne. Troopikas. Leitud mõõduka voolu ja kruusase põhjaga ojast. Pikkus kuni 3,1 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura personata Kottelat, 2000 – sirmsilm-käärtrull. Laoses Ngumi jõe valgalas (Mekongi vesikond). Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga ojades. Pikkus kuni 6,1 cm (SL). Ohulähedane (NT).Schistura pertica Kottelat, 2000 – tiisel-käärtrull. Laoses Ou jõe valgalas ja Hiinas Yunnani provintsis. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes jõgedes ja ojades. Pikkus kuni 6,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Schistura pervagata Kottelat, 2000 – kärestiku-käärtrull. Laoses ja Vietnamis. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes jõgedes ja ojades. Pikkus kuni 8 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Schistura phamhringi Shangningam, Lokeshwor & Vishwanath, 2014 – phamhringi käärtrull1. Indias Manipuri osariigis Dutah ojas (Chindwini jõgikond). Demersaalne. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga vees. Pikkus kuni 6,1 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura poculi (H. M. Smith, 1945) – kivi-käärtrull. Tais, Laoses ja Myanmaris Chao Phraya, Mekongi, Nam Pingi ja Salweeni jõgikondades. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes ojades, harvemini jõgedes. Rühmiti. Toitub peamiselt putukavastseist. Pikkus kuni 5,9 cm (SL). Pole ohustatud.Schistura polytaenia (S. Q. Zhu, 1982) – jutiline käärttrull. Hiinas Yunnani provintsis. Bentopelaagiline. Troopikas. Pikkus kuni 6,6 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura porocephala Lokeshwor & Vishwanath, 2013 – poorpea-käärtrull. Indias Mizorami osariigis Mati jões (Koladyne jõgikond). Demersaalne. Troopikas. Pikkus kuni 6 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura porthos Kottelat, 2000 – porthos-käärtrull. Laose põhjaosas ja Hiinas Yunnani provintsis. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes jõgedes. Pikkus kuni 8,6 cm (SL). Pole ohustatud.Schistura prashadi Hora, 1921 – prashadi käärtrull. Indias Manipuri osariigis Brahmaputra ja Chindwini jõgikondades. Bentopelaagiline. Troopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes mägiojades. Pikkus kuni 6,5 cm (SL). Ohustatud (VU).Schistura pridii Vidthayanon, 2003 – pridi käärtrull. Tais Chao Phraya jõgikonnas. Demersaalne. Troopikas. Kiire või mõõduka voolu ja liivase-kivise põhjaga väikestes mägijõgedes-ojades enam kui 900 m kõrgusel merepinnast. Varjub kivide alla. Toitub zooplanktonist. Pikkus kuni 3,8 cm (SL). Väga ohustatud (EN).Schistura procera Kottelat, 2000 – sale käärtrull. Laoses Nam Ou (Mekongi lisajõgi) valgalas. Bentopelaagiline. Troopikas. Mõõduka voolu ja liivase-kivise põhjaga väikestes (laius 1-1,5 m) metsajõgedes. Rühmiti. Toitub vee-selgrootuist ja detriidist. Pikkus kuni 8,9 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Schistura prolixifasciata L. P. Zheng, J. X. Yang & X. Y. Chen, 2012 – venivööt-käärtrull. Hiinas Yunnani provintsis. Demersaalne. Troopikas. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.Schistura pseudofasciolata W. Zhou & G. H. Cui, 1993 – viiruline käärtrull. Hiinas Sichuani provintsis. Bentopelaagiline. Troopikas. Pikkus kuni 7,4 cm (SL). Ohustatus määramata.Schistura psittacula Freyhof & Serov, 2001 – papagoi-käärtrull. Vietnami keskosas Cam Lo ja Ben Hai jõgedes. Demersaalne. Troopikas. Kiire või mõõduka voolu ja kivise põhjaga väikestes metsajõgedes. Rühmiti. Toitub peamiselt putukavastseist. Pikkus kuni 6,4 cm (SL). Ohustatus määramata.

 Pilt puudub


1Eestikeelse nime senisel puudumisel nimetatud siinkohal nii Kalapeedia toimetaja poolt


Artikkel järgneb: Käärtrullid (Schistura) 3 

Vaata lisaks:

Käärtrullid (Schistura) 3
Käärtrullid (Schistura)
Trullinglased (Nemacheilidae)
Hotmedia.ee