Väikesuutindid (Hypomesus)

Väikesuutindid (Hypomesus), kalade perekond tindilaste (Osmeriformes) seltsi tintlaste (Osmeridae) sugukonnast. Vene малоротые корюшки.

Perekonda kuulub 5 liiki (FishBase, 2019):

Hypomesus japonicus (Brevoort, 1856) – ida-väikesuutint. Vaikse ookeani loodeosa: Korea poolsaarest ja Jaapani põhjaosast kuni Kuriili saarte ja Peeter Suure laheni. Mere-, riim- ja mageveeline, demersaalne, anadroomne, parasvöötmeline, 0-50 m sügavusel. Elab rannameredes, kudema läheb jõgedesse maikuus. Pikkus kuni 25 cm (TL), suurim mõõdetud mass 158 g, eluiga kuni 8 a. Ohustatus määramata.Hypomesus nipponensis McAllister, 1963 (Japanese smelt) – jaapani väikesuutint. Aasia: Jaapanist kuni Korea poolsaareni. Mere-, riim- ja mageveeline, pelaagiline, anadroomne, parasvöötmeline. Viibib peamiselt riimvees jõgede suudmealal. Pikkus kuni 17 cm (TL). Ohustatus määramata. Äriline väljapüük; äriline vesiviljelus. Oluline toidukala Jaapanis (wakasagi).Hypomesus olidus (Pallas, 1814) (Pond smelt) – jõe-väikesuutint. Põhja-Jäämere valgla, Vaikse ookeani valgla selle loode- ja kirdeosas: Rae jõe vesikonnast ja Suurest Karujärvest (Kanada) kuni Copperi jõeni Alaskal; Põhja-Jäämere valgla jõgedes, suudmealadel ja rannavetes Euroopas ja Siberis Kara mere valglast kuni Tšukotkani Ida-Siberis ning Korea ja Hokkaidoni (Jaapan). Mere-, riim- ja mageveeline, pelaagilis-neriitne, anadroomne, boreaalne. Pikkus kuni 20 cm (TL), tavapikkus 11,3 cm (TL), suurim mõõdetud mass 50 g, eluiga kuni 10 a. Pole ohustatud. Äriline väljapüük: 2000 – 2011. a vahemikus 920 – 5 805 t (Kanada). Äriline vesiviljelus: 2007. a 10 515 t (Hiina).Hypomesus pretiosus (Girard, 1854) (Surf smelt) – meri-väikesuutint. Vaikse ookeani idaosa: Prints Williami väinast (Alaska) kuni Long Beachini (Kalifornia osariik, USA). Mere- ja riimveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 30,5 cm (TL), tavapikkus 15 cm (TL), eluiga kuni 5 a. Ohustatus määramata. Äripüük; huvikalastus.Hypomesus transpacificus McAllister, 1963 (Delta smelt) – kääbus-väikesuutint. Põhja-Ameerika: Sacramento-San Joaquin'i delta piirkonnas Kalifornia osariigi keskosas (USA). Mage- ja riimveeline, pelaagiline, anadroomne, parasvöötmeline. Pikkus kuni 12 cm (TL), tavapikkus 6,3 cm (TL), eluiga kuni 1 a. Täiskasvanuna viibib lahtises riimvees või suurtes mageveelistes kanalites. Toitub zooplanktonist. Äärmiselt ohustatud (CR).


Detsember, 2019

Vaata lisaks:

Tintlased (Osmeridae)